Bostadsgarantin skjuts upp

- in Bostad, Studentliv

Uppskattningsvis 700 internationella studenter väntar just nu på boende. Men bostadsgarantin skjuts nu upp minst två år, och även de tillfälliga lösningarna får vänta längre än planerat.

Sedan ett år tillbaka har nio universitet i Sverige fått utökade möjligheter att själva hyra ut bostäder till alla studenter, och inte bara internationella som tidigare. Lunds universitets rektor Per Eriksson har tidigare uttalat en som ambition att nästan fördubbla antalet boendeplatser som ska tillhandahållas av universitetets egna studentbostäder, vilka idag är 1100 stycken.

– Vi har samtal med Lunds nation, Helsingkrona nation, AF Bostäder och privata entreprenörer om att bygga några hundra bostäder var, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

Men bostadsgaranti till 2013, vilket Per Eriksson siktade mot för ett år sedan, verkar nu skjutas upp till 2015 eller 2016. Anledningen är den tid det tar att få tillstånd, handlägga och sedan bygga, enligt Per Eriksson.

– Men det som bekymrar mig mest handlar om de tillfälliga lösningarna.

Tillfälliga lösningar svåra att få till

Som en nödlösning på den akuta bostadsbristen har Per Eriksson velat montera ihop moduler, ”rätt snygga men enkla” bostäder, som får stå i fem-tio år.

– Tyvärr har det inte gått i mål eftersom det inte går ihop ekonomiskt över längre tid, det är svårt att hitta någon som vill bygga dem. Men det får vi ta krafttag med detta, jag vill se ett antal sådana moduler till nästa höst. 


Vilken slags krafttag?

– Vi får tillsätta någon enskild resurs för att få till dessa moduler. En person som använder en väsentlig del av sin tid, minst deltid, till att se till att få fram de här modulerna.

På Ideon finns just nu några grå träbyggnader på mark som tillhör Akademiska hus, och målsättningen är att nästa höst i stället ha 50-100 modulbostäder där.

– Jag kanske har underskattat svårigheterna med modulerna. Vi kanske borde lagt mer tid på det här än vad vi gjort, säger Per Eriksson.

Aktuella studentbostadsprojekt i Lund (från Lunds kommun):