Vattentäta fusket – skaffa spökskrivare

- in Nyheter, Studentliv
@Tor Gasslander

Studenter väljer att betala spökskrivare i stället för att skriva sina uppsatser själva. Fusket är så gott som omöjligt att bevisa. Dessutom har spökskrivarna lagen på sin sida och kan bedriva sin verksamhet helt öppet.

 

Studenter som hellre betalar tusentals kronor än skriver sina uppsatser har troligtvis alltid funnits, men nu finns också företagen som erbjuder sig att göra skrivarbetet mot betalning.

En student som lämnar in en köpt uppsats kan naturligtvis straffas av disciplinnämnden om det upptäcks, men företaget som säljer uppsatsen bryter inte mot några lagar.

– Det är inte olagligt, men högst omoraliskt, säger Pontus Kyrk, verksjurist på Högskoleverket. Han menar också att chansen för att en student skulle avslöjas är väldigt liten.

– Det är i princip omöjligt att avslöja om något köpt ett arbete. För att en uppsats ska fastna i Urkund måste det ju röra sig om plagiat. Här talar vi alltså om en orginaltext, säger Pontus Kyrk.

– Enda chansen att märka det här är faktiskt att studenten själv avslöjar sig på något sätt.

”En outforskad marknad”

Hur vanligt det är att studenter lämnar in köpta uppsatser är av den anledningen också svårt att säga. På ett företag som erbjuder nyskrivna arbeten efter kundens behov får man in drygt 40 förfrågningar om uppsatser varje dag.

– Detta är en nästan helt outforskad marknad. Det finns några copywriters som kan erbjuda liknande tjänster om man frågar dem, men vi är det enda företaget som aktivt går ut med det, säger Peshwas, verksamhetschef på företaget. Och ansökningarna om att få köpa sig förbi sin uppsats förväntas öka. Företaget har avlönade studentambassadörer som arbetar med att sprida reklam på alla landets universitet och samtliga gymnasieskolor i Stockholm. Något ansvar för att studenter kan straffas efter att ha köpt deras uppsatser tar företaget dock inte.

– Så fort vi har överlämnat texten säger vi upp alla rättigheter till den. Sen är vi ju inte naivare än att vi förstår att vissa lämnar in texten direkt, men det är kunden och inte vi som gör det valet.

Kan säga en del om utbildningen

Pontus Kyrk tycker att problemet inte bara ligger hos företaget.

– Det är naturligtvis högst omoraliskt, men man kan också fråga sig vad det säger om utbildningen att någon som inte läst den kan få betalt för att skriva en uppsats åt någon som faktiskt har det.

Peshwas vill inte närmare gå in på spökskrivarnas kompetens, men försäkrar att alla företagets anställda är erfarna proffs, och att man erbjuder resultatgaranti. Om uppsatsen får ett lägre betyg än vad man beställt får man pengarna tillbaka. Dessutom tycker Peshwas faktiskt att man gör en filantropisk insats.

– Jag skulle vara extremt glad om vårt företag inte behövdes, men det finns idag en väldigt stor kunskapsbrist när det gäller hur man skriver en uppsats. Även om man av någon anledning har svårt att formulera sig skriftligt ska man fortfarande ha samma möjligheter att klara en utbildning.

Pontus Kyrk ser inte riktigt likadant på saken. Även om han tror att det är relativt ovanligt i Sverige än så länge menar han att den här typen av fusk till slut kan bli det som stoppar hela det moderna utbildningsmaskineriet.

– Absolut. På sikt kan det här komma att undergräva hela kunskapsprövningen.

Disciplinnämnden ovetande om fusket

Disciplinnämnden i Lund har aldrig haft ett ärende där en student misstänkts för att ha köpt en uppsats. Inte vad de vet i alla fall.

– Det har aldrig hänt, vad vi vet, säger Hanna Stam som är jurist på nämnden.

Å andra sidan, medger hon, skulle de inte veta om det hade hänt heller. Och några sätt att komma åt de eventuella fuskarna finns heller inte.

– Inte om det inte utvecklas något system som Urkund som kan känna igen det här, men jag vet inte hur det skulle fungera.

Skulle mot förmodan någon upptäckas och åka fast tror Stam att disciplinnämndens straff skulle bli hårt.

– Det här är ju väldigt uträknat. Det handlar inte om att någon hamnat i en stressad situation och inte hinner skriva ordentligt.

Disciplinnämnden utdömer som mest sex månaders avstängning från studierna.