Detta är läkarstudenternas krav

- in Kår, Studentliv

Medicinska föreningen hotar med att genomföra en endagsstrejk om politikerna i Region Skåne inte accepterar deras nu fastställda kravlista.

”Det största problemet i sådana fall är väl att de missar undervisning”, säger regionens representant. 

 

Kåren för läkarstudenterna beslutade under gårdagens extrainsatta fullmäktigemöte att fastställa sina krav i tre punkter:

– Vi vill inte att produktionskraven ska inkräkta på undervisningen. Sedan vill vi ha ett ökat studentinflytande och ställa allmänna krav på att anställdas och vårdtagarens miljö förbättras, säger Julia Frändberg, ordförande för Medicinska föreningen.

Enligt kravlistans tidsplan kommer ett möte hållas mellan Medicinska föreningens, MF, medlemmar och regionpolitiker den artonde mars. Därefter kommer det hållas kontinuerlig kontakt mellan MF och Region Skåne under våren. Den trettonde maj ska ett uppföljningsmöte hållas.

– Då behöver givetvis inte allt vara genomfört. Men vi kommer skaffa en bild av vad som händer och bestämma hur vi går vidare utifrån det, säger Frändberg.

Sten Axelson Fisk, läkarstudent vid Lunds universitet, har författat ursprungsmotionen om studentstrejk. Han tog också initiativ till att skriva en debattartikel i ämnet.

– Jag är jättenöjd med kravlistan. Jätteviktigt att strejkpunkten finns kvar, och väldigt bra att vi ställer krav på ett formellt studentinflytande. Men framförallt är det viktigaste att vi visar solidaritet och tänker på vårdanställda och patienter, inte bara studenterna, säger Axelson Fisk.

Medicinska föreningen har fört en dialog med flera politiker i Region Skåne. Bland dessa återfinnas Torbjörn Tegnhammar, politisk sekreterare för Moderaterna. Han vill poängtera att de främst för diskussioner direkt med Medicinska föreningen, men berättar generellt om hur kravlistan tagits emot.

– Vissa delar känns som saker vi ska uppfylla, men som vi får kolla upp ifall det verkligen görs. Sedan är det svårt för politikerna att detaljstyra vad som sker i undervisningen. I de allmänna frågorna, som anställdas och patienters villkor, ser vi inte Medicinska föreningen som de vi främst diskuterar med. Men självklart tar vi till oss vad de tycker även där.

Ifall punkterna i kravlistan inte uppfylls säger Medicinska föreningen att de ska börja planera för att ta ut sina medlemmar i strejk.

– För oss är väl problemet att de i sådana fall missar delar av sin utbildning, som sedan kommer att saknas när de söker anställning i Region Skåne. Men vi ser det som att vi har en dialog med MF och ifall de väljer att ta ut sina medlemmar i strejk har vi inga synpunkter, avslutar Tegnhammar.

Vad tycker du? Diskutera på Lundagard.se 

http://lundagard.se/wp-content/uploads/2013/03/Pressmeddelande-Medicinska-FoÃàreningens-kravlista.pdf

Fakta

[checklist]

Läs hela meddelandet här:

[/checklist]