Eva Wiberg bröt mot riktlinjerna – flög för hundratusentals kronor

- in Nyheter

Business class och dyra taxiresor. Under 2016 flög Eva Wiberg, prorektor för Lunds universitet, över hela världen på ett sätt som strider mot universitetets policy.

Den 28 september 2016 svänger en taxi in på Köpenhamns flygplats. Ur bilen kliver prorektorn för Lunds universitet, Eva Wiberg. Hon bordar ett plan till Tokyo som lyfter vid 15:45. Resan tar elva timmar, hon åker med högsta standard och kostnaden för hennes flygbiljett är 42,399 kronor.

Bryter mot riktlinjerna
I Lunds universitets policydokument för tjänsteresor framgår tydligt vilka avvägningar som ska styra resandet. Resor i tjänsten “skall vara kostnadseffektiva” och billiga färdsätt bör väljas så länge det inte hindrar anställda från att fullgöra sina uppdrag. Anställda ska ställa krav på resebyråer för att hitta de mest prisvärda alternativen.

En genomgång av Eva Wibergs resefakutror under 2016 visar dock att resepolicyn inte följs av prorektorn. På nästintill alla resor har Eva Wiberg åkt i dyraste prisklassen, och på resor utanför Europa har hon uteslutande åkt i business class, det mest pristunga alternativet. Även vid korta resor inom Europa har Wiberg till övervägande del valt de dyraste biljettpriserna.

Lyxflyg för över hundratusen kronor
I sin roll som prorektor med ansvar för internationalisering flög Eva Wiberg mycket, både inom och utanför Europa. Sommaren 2016 upphörde hennes ansvar för internationalisering men trots det hann hon under 2016 åka till i bland annat Tokyo och Yogyakarta, besöka Washington, Milano och Paris. Hennes sammanlagda resekostnader under 2016 uppgår till 219 548 kronor.

Vid alla interkontinentala flygningar reste Eva Wiberg i business class, vilket är avsevärt mycket dyrare än economy class och strider mot universitets riktlinjer.

Enligt Eva Wiberg vilar hennes val av biljetter på ett beslut som fattats under samråd med rektor Torbjörn von Schantz.
Det här är absolut inga nöjesresor. Man förväntas vara på plats inom ett par timmar och stå på scen eller vara med i diskussioner. Det finns inte på kartan att åka economy under så långa resor, säger Eva Wiberg.

Hon menar det är mer effektivt för verksamheten att åka i business class framför economy class.
– Det spelar roll att komma fram någorlunda fräsch. Att sitta i elva timmar på ett flyg är inte så hälsosamt om man ska vara fit for fight efteråt. Det handlar om att överleva, säger Eva Wiberg.

Dock har Eva Wiberg även på kortare resor inom Europa till övervägande del valt att resa i den dyraste prisklassen.

18 dyra taxiresor
Till flygplatsen i Köpenhamn har Eva Wiberg under 2016 ofta tagit taxi. Från hemadressen i Lund har hon skjutsats över Öresundsbron för 1470 kronor enkel resa. Från flygplatsen tillbaka till Lund är taxan tjugo kronor dyrare, och slutnotan för alla taxiresor sammanräknade blir drygt 25 000 kronor.

Inte heller här har riktlinjerna om kostnadseffektivitet efterföljts.
– Det är samma sak där, jag ska igång med en gång, det är ofta tidigt på morgonen, och ibland kan taxin komma vid halv fem på morgonen. Likadant när jag kommer tillbaka från resor. Jag ska kanske in och ha möten direkt, säger Eva Wiberg.

Från universitetets resebyrå finns inga uppgifter om att Eva Wiberg åkt taxi klockan halv fem på morgonen. I de flesta fall har taxiresorna ägt rum mitt på dagen.
– Det handlar om att komma fram snabbt, och ibland är vi mer än en person som åker tillsammans. Det är normalt att göra såhär, säger Eva Wiberg.

Skillnaden i minuter mellan att ta taxi från Eva Wibergs hemadress i Lund till flygplatsen – jämfört med åka taxi till tågstation i Lund och sedan ta Öresundståget till flygplatsen – är ungefär fem minuter. Att det skulle påverkat hennes tjänsteuppdrag nämnvärt att ta tåget är således svårt att se.

Ändå har Wiberg åkt taxi till och från flygplatsen och vid arton tillfällen. Dessa tillfällen avser bara taxiresor i samband med utlandsresor. Taxiresor som företagits i samband med inrikesflygningar har inte medräknats.

I universitetets resepolicy står även att miljöaspekter vid val av färdmedel ska beaktas, något som inte har efterföljts.
– Självklart är det inte särskilt miljövänligt, men det är inte för att förstöra miljön vi har gjort såhär. Ska en person resa så mycket som jag har gjort så måste det vara effektivt, säger Eva Wiberg.

Aktuell rektorskandidat
I slutet av januari drogs förslaget om att Ole Petter Ottersen skulle bli rektor för Göteborgs universitet tillbaka. Skälet var att Ottersen inte nämnt sin kandidatur till att bli rektor på Karolinska institutet. Istället föreslås Eva Wiberg nu att bli ny rektor vid Göteborgs universitet.

LÄS MER: Efter Lundagårds granskning – Nu utreds Eva Wiberg

_____________________________________________________________________________

Så här räknade Lundagård ut Eva Wibergs resekostnader:

Fakturor på Eva Wibergs resor är hämtade från universitets anlitade resebyrå Egencia.

Uträkningen avser kostnaderna för Eva Wibergs utlandsresor från januari till december 2016.

Lundagård har bara granskat biljetter där Lunds universitet stått för hela eller halva biljettkostnaden.

I de fall där biljettkostnaden delats lika mellan Lunds universitet och det internationella nätverket Universitas 21, har bara delen som Lunds universitet stått för inkluderats i uträkningen.

Biljetter som helt bekostats av Universitas 21 har inte inkluderats alls i uträkningen.

Taxiresorna avser enbart taxiresor som Eva Wiberg gjort i samband med sina utlandsresor. Taxiresor till inrikesflyg/övriga taxiresor har inte inkluderats.

Serviceavgifter i samband med bokningar har inte inkluderats.

Tågresor och svenska inrikesflyg, traktamenten och hotellkostnader är inte medräknade.