Chef på Akademiska hus utreds för ekobrott

- in Nyheter

En tidigare chef på Akademiska hus i Lund utreds av Ekobrottsmyndigheten för ekonomisk brottslighet. Enligt uppgifter till Lundagård ska personen ha renoverat en privatbostad för Akademiska hus medel i samband med utbyggnaden av Motorlabbet på LTH.

Det var under vintern 2012 som utbyggnaden av förbränningsmotorlabbet på LTH tog sin början. Projektet leddes av det statliga bolaget Akademiska hus, som äger och förvaltar universitetets byggnader. I januari 2014 stod utbyggnaden klar och LTH:s motorlabb blev därmed störst i Sverige. Men enligt uppgifter till Lundagård gick inte allt rätt till.

I september 2016 meddelade Akademiska hus på sin hemsida att en tidigare chef polisanmälts av företaget för att ”på ett olagligt sätt ha missbrukat sin ledande ställning i bolaget”. En internutredning hade uppmärksammat ekonomiska oegentligheter för miljonbelopp som ska ha pågått under flera år.

Enligt Lundagårds uppgifter ska den tidigare anställde på Akademiska hus ha renoverat en privatbostad för bolagets medel i samband med utbyggnaden av Motorlabbet. Men det vill John Erik Persson, fastighetschef på Akademiska hus Region Syd, varken bekräfta eller dementera.

– Jag kan inte ge någon mer information. Ärendet ligger på Ekobrottsmyndighetens bord och det råder förundersökningssekretess, säger John Erik Persson.

Universitetet: Vi vet ingenting
Lunds universitets byggnadsavdelning, LU Byggnad, har informerats om att Akademiska hus polisanmält en tidigare chef verksam i Lund. Universitetet har däremot inte fått någon information om huruvida något av universitetets byggprojekt berörts av oegentligheterna.

– Vi har ingen insyn i Akademiska hus fakturahantering. Vi utgår från att ett statligt ägt bolag har rutiner för att upptäcka oegentligheter. Enligt Akademiska hus rör oegentligheterna deras egna underhållsarbeten och inte något av universitetets om- och nybyggnadsprojekt. Om detta stämmer får förundersökningen visa säger Anna Lilljebjörn, biträdande byggnadschef på LU Byggnad.

När universitetet beställer en om- eller tillbyggnad av sina lokaler betalar Akademiska hus för själva entreprenaden, medan universitetet får en höjd hyra.

– Om det visar sig att universitetet har lidit ekonomisk skada på grund av de här händelserna kommer vi att kräva ersättning av Akademiska hus. I nuläget avvaktar vi dock då vi inte vet om något av våra projekt har berörts, säger Anna Lilljebjörn.

Förundersökningen mot den tidigare chefen pågår och Ekobrottsmyndigheten uppger att åklagaren räknar med att kunna fatta beslut om ett eventuellt åtal senare i vår.

Lundagård har sökt den misstänkte ex-chefen för en kommentar.