Lektor kritiserar studenters krav på kvinnliga perspektiv

- in Nyheter

En universitetslektor på Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet skrev förra veckan ett blogginlägg om studenter som han upplevde vara besvärliga. Anledningen: studenterna ville ha den officiella litteraturlistan. ”Jag har mått jättedåligt av det här”, säger en av de drabbade studenterna.

I lördags publicerade en universitetslektor på Statsvetenskapliga institutionen ett blogginlägg med titeln Fascister och genus på Lunds universitet. I inlägget kritiserar han både sina studenter och institutionens litteraturpolicy. Delkursen som lektorn undervisar i har tidigare fått kritik av studenter för avsaknaden av kvinnoperspektiv och feministisk teori vilket lett till att lektorn lade till en artikel, publicerad av den feministiska författaren Judith Butler. När kursen väl drog igång avvek lektorn från den officiella litteraturlistan och Butlers artikel var borttagen. Detta bryter mot universitets riktlinjer och nu riktar studenter, studierektorn och samhällsvetarkåren kritik mot både delkursen och läraren i fråga.

– Det här bryter mot universitetets rättighetslista, som är ett viktigt styrdokument som reglerar studenternas rättigheter. I litteraturlistan som fastlades för kursen hade man med författaren Judith Butler, som nu plockats bort utan motivering. Det är inte tillåtet, säger Christina Abdulahad, ordförande för Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet.

I lektorns blogginlägg framkommer att han vägrat följa institutionens litteraturpolicy, eftersom ”ingen kurslitteraturskommitté i världen kan tvinga mig att undervisa på Judith Butler om jag inte vill”.

En kurslitteraturkommitté existerar inte, utan kurslitteraturen måste följa institutionens litteraturpolicy och beslutas av institutionens styrelse. Där sitter ämnesföreträdare, lärare, studenter, doktorander och administrativ personal.

– Litteraturpolicyn går ut på att kurslitteraturen ska ha en könsfördelning i spannet 40-60 procent. Det är en tumregel man kan avvika från men det måste i så fall godkännas av institutionsstyrelsen och det ska finnas en motivering till det, säger Jakob Gustavsson, studierektor på Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Att universitetslektorn sedan skriver om aktuella studenter och om delkursen tycker studierektor såväl som Samhällsvetarkåren är olämpligt.

– Lektorn har självklart yttrandefrihet och ska få skriva om sin arbetssituation, men vi tycker inte om att det skrivs om studenter på det här sättet. Det sätter studenter i en otrygg och obehaglig situation, säger Christina Abdulahad.

– Han (universitetslektorn red.s anm.) är en bloggande person och så har det alltid varit, men det är olämpligt att blogga om studenter och en pågående kurs på det här sättet. Det är något som kommer diskuteras vid vårt nästa institutionsstyrelsemöte den 15 november, säger Jakob Gustavsson.

Amanda Zetterlund är en av studenterna på den aktuella kursen och blev illa berörd när hon såg att blogginlägget handlade om henne och hennes kurskamrater.

– Blogginlägget förminskade verkligen problemen med kursen och gjorde det till en debatt om akademisk frihet och könskvotering. Problemet var att vi blev lurade att välja en kurs som inte var den vi valt. Vi ser det som ett individproblem medan lektorn försöker lyfta frågan till ett principproblem, säger Amanda Zetterlund, som går fjärde terminen på politices kandidatprogrammet vid Lunds universitet.

Efter en diskussion på institutionens styrelsemöte i september i år godkändes till slut lektorns litteraturlista med ett tillägg: han var tvungen att inkludera en artikel av författaren Judith Butler i kurslitteraturen. Beslutet fattades med konsensus och samtliga ledamöter var överens.

– Universitetslärare har stor frihet när det gäller att utforma sina kurser, givet att man följer kursplanen. Men man får inte hitta på en egen litteraturlista och examinera studenterna på den, säger Jakob Gustavsson.

– Vi valde den här kursen på basis av att artikeln fanns med eftersom Butlers teorier ska ingå i vår uppsats senare i höst. När kursen startade hänvisade han studenterna till sin egna hemsida istället för liveatlund som alla andra använder. Där lade han upp en annan litteraturlista än den officiella, säger Amanda Zetterlund.

Hon vittnar om ett fientligt klimat på kursens seminarium som utgör hela kursens lärarledda timmar och kritiserar avsaknaden av föreläsningar på kursen.

– Vi har inga föreläsningar överhuvudtaget och vi framförde kritiken till studierektorn som menade att han inte har möjlighet att säga åt lektorn hur kursen ska bedrivas. Men han var upprörd över den ändrade litteraturlistan och att lektorn inte följt kursplanen, säger Amanda Zetterlund.

Studierektorn föreslog att studenterna skulle hoppa på en annan delkurs istället, men det är ingen lösning, menar Amanda Zetterlund.

– Genom den här falska litteraturlistan har vi blivit lurade. Det borde inte ligga på oss att försöka lösa problemet genom att hoppa till en annan kurs och läsa upp allt vi missat. Vi vill bara ha den kurslitteratur som låg på institutionens hemsida, säger hon.

När Amanda Zetterlund såg lektorns blogginlägg bestämde hon sig för att inte gå på några fler av kursens seminarium.

– Det är jätteobehagligt att läsa vad min lärare tycker och tänker om mig och mina vänner. Vi trodde ju att vi diskuterade i ett tryggt rum på universitetet. Jag har mått jättedåligt av det här och hoppas att det räcker med att jag varit med på samtliga seminarium hittills, säger Amanda Zetterlund.

Hon upplever att lektorn förvränger situationen i sitt blogginlägg för att driva en egen agenda mot institutionens regelverk och för akademisk frihet.

– Det känns som att han utnyttjar sina studenter för den här fighten och vi studenter hamnar i kläm.

Studenterna och studierektorn träffades på onsdagseftermiddagen där de kom fram till att byta ut lektorn i sin handledning för sitt kommande uppsatsarbete.

– Det känns jätteskönt, säger Amanda Zetterlund.

Men diskussionen fortsätter och enligt studierektorn Jakob Gustavsson kommer inte kursen hållas i det här formatet i fortsättningen.

– Han får utveckla en kurs på ett annat tema, säger Jakob Gustavsson.

– Samhällsvetarkåren kommer såklart ha en vidare dialog med studierektorn och fakulteten om det här, säger Christina Abdulahad.

 

Lundagård har sökt lektorn i fråga men han har tackat nej till en intervju och hänvisar i stället till sin hemsida.