Smålands nation stödjer SNB

- in Nationer, Nyheter

Smålands nations svar angående Smålands nations bostäders beslut att motsätta sig bygget av nya studentbostäder intill P-huset Dammgården vid Södra Esplanaden.

– Vi vill dock poängtera att vi anser att det är viktigt att dessa bostäder inte blir förbehållna någon specifik grupp, utan att bostäder byggs som är tillgängliga för alla, skriver nationsombuden Sara Holm och Malin Reimerthi.

Först vill vi poängtera att dessa svar som vi nu skickar ur är svar från oss personligen och inte från Smålands Nation.

Vi är övertygade om stt SNB har tagit ett välgrundat beslut i frågan då vi har fullt förtroende för dem och deras agerande.

Enligt vad vi har blivit förvissade om så rör det sig inte om ungdomsbostäder utan om studentbostäder, vilket vi vill mena innebär en markant skillnad. Smålands Nation stödjer och välkomnar självklart byggandet av fler bostäder. Vi vill dock poängtera att vi anser att det är viktigt att dessa bostäder inte blir förbehållna någon specifik grupp, utan att bostäder byggs som är tillgängliga för alla.

Kärlek och revolution

Sara Holm och Malin Reimerthi

Nationsombud, Smålands Nation

Läs artikeln Smålands stiftelse motsätter sig bygget av nya studentbostäder

Text: Irina Bernebring Journiette