”Vi tar bostadskrisen på allvar”

- in Debatt

Fler bostäder måste byggas för studenter. Det skriver ordförandena för Lunds socialdemokratiska studentklubb, Gröna studenter och Vänsterns studentförbund i Lund.

Alla studenter i Lund vet att bostadsbristen är ett stort och akut problem. Även om vi själva haft turen att hitta en bostad har vi alla vänner som desperat ringt efter andrahandskontrakt vid terminsstart, tvingats bo inneboende med beskuret privatliv eller fått ägna timmar varje dag åt att pendla. För att inte tala om alla som skulle vilja studera i Lund men aldrig får chansen eftersom de inte kan hitta en rimlig bostad.

Vissa vill få oss att tro att det här beror på att studenter är lata eller att vi har för höga krav på vårt boende. Men är det rimligt att en vuxen person ska acceptera en situation som innebär ett boende på en främmande människas soffa?

Cyniker från olika läger vill gärna låtsas som att politiken inte kan göra någon skillnad i verkligheten, att alla partier tycker likadant och att det inte spelar någon roll hur vi röstar. Låt oss sätta det påståendet på prov. Diagrammet nedan visar hur många hyresrätter som blev inflyttningsklara under perioder med rödgrön respektive borgerlig majoritet i Lunds kommun. Det gör skillnad om man sitter med armarna i kors och låter ”marknaden” bygga ett fåtal bostadsrätter för de som har råd, eller om man vågar använda allmännyttan för att bygga nya billiga hyresrätter.

Det borgerliga alternativet har vi svart på vitt efter fyra år: Efter regeringens indragning av stödet till hyres- och studentlägenheter 2007 har nyproduktionen av bostäder minskat med 40 procent mellan 2006 och 2009 i Sverige enligt Boverket. För Lund är samma siffra 50 procent enligt kommunens egen redovisning.

Vi rödgröna är de enda som tar bostadskrisen på allvar. Nationellt har S, V och MP avsatt 1,4 miljarder kronor för 2011-12 för att få igång byggandet av klimatsmarta hyresrätter. Lokalt i Lund har de rödgröna satt ett mål om att bygga 1 000 nya bostäder om året, där minst hälften ska vara hyresrätter. Bostadsfrågan är bara ett exempel på hur valet den 19 september faktiskt påverkar våra dagliga liv. Efter fyra år med drastiskt ökande klyftor, nedskärningar i välfärden och passivitet i klimatarbetet behöver vi en helt ny färdriktning.

Forskningen har visat att samhällen med mindre klasskillnader är ekonomiskt och socialt framgångsrika med bättre hälsa, mindre brottslighet med mera, än samhällen med stora klyftor. I det här valet finns ett rödgrönt alternativ med en modern politik som vågar investera i bostäder, välfärd och kollektivtrafik. Att byta regering löser inte alla problem, men det är ett första steg för ett Sverige med minskade orättvisor, en utvecklad välfärd, nya jobb och grön omställning.

 

Emma Gyllander, språkrör Gröna studenter i Lund

Peter Fransson, ordförande Lunds socialdemokratiska studentklubb

Ida Sköld, ordförande Vänsterns studentförbund i Lund