"Skapa fler vägar in i högre utbildning"

- in Debatt
@Lundagård

Det är inte sant att de rödgröna prioriterar kvantitet framför kvalitet i den högre utbildningen. Men kvalitetssatsningarna måste kombineras med ett ökat antal utbildningsplatser, allt annat vore oansvarigt när arbetslösheten är hög. Det skriver ordförandena för de rödgröna studentförbunden i en replik.

I en artikel på lundagard.se skriver de borgerliga studentförbunden att de rödgröna sätter kvantitet före kvalitet genom att strunta i vidare kvalitetssatsningar.

Inget kunde vara mer fel. Vi håller med om att kvaliteten varit eftersatt i den högre utbildningen, därför aviserar vi 1,4 miljarder under de kommande fyra åren för att stärka utbildningar inom framförallt humaniora och samhällsvetenskap.

Att inte satsa på fler utbildningsplatser i en tid av lågkonjunktur, hög arbetslöshet och en rekordstor ungdomskull är inte bara orättvist utan rent av dumt.

Framtidens arbetsmarknad kräver en hög utbildningsnivå. Vi kan inte sänka ambitionerna och göra dagens ungdomsgeneration mindre utbildad än föregående, därför kompletterar vi kvalitetsreformen med att satsa på fler utbildningsplatser.

Vi vill också stärka studenternas möjligheter på arbetsmarknaden genom att satsa på fler praktikplatser och en ordentlig yrkesvägledning.

Vi satsar totalt 340 miljoner på detta den kommande mandatperioden och ställer dessutom krav på att lärosätena tydliggör kopplingen till yrkeslivet i varje utbildningsprogram. Några liknande satsningar finns inte i alliansregeringens budget.

Regeringen talar sig gärna varm om en god utbildningspolitik men en skälig studentpolitik verkar inte inkluderas i detta. Kårobligatoriet avskaffades i en halvmesyr utan vare sig tillräckliga resurser eller tid för studentkårerna att ställa om.

De kvalitetssatsningar som de borgerliga studentförbunden hänvisar till har dessutom i hög grad använts av universiteten för att täcka upp för de förlorade kåranslagen.

Vi vill ha en skälig studentpolitik med höjda studiebidrag som går att leva på och bättre villkor för studenter med barn. Vi satsar också på att bygga fler studentbostäder och hyresrätter istället för att tvinga studenter att bo inneboende.

Genom att slopa arbetsgivaravgiften för personer under 26 år gav alliansregeringen stora subventioner till företag med många unga anställda utan att skapa några nya jobb. För att verkligen skapa jobb framöver tar vi bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös ungdom, samtidigt sänker vi den arbetsgivaravgift för småföretagen som regeringen höjt under mandatperioden. Utöver det satsar vi på utbildning och praktik för att öka de ungas möjligheter på arbetsmarknaden. Det är anmärkningsvärt att de borgerliga studentförbunden stöder en jobbpolitik som höjt arbetslösheten bland unga till en av de högsta i Europa.

Att ge dagens unga sämre möjligheter till utbildning gör inte Sverige till en stark kunskapsnation. Regeringen påstår att alla inte vill läsa vidare på en högre utbildning, sanningen är att man inte vill att alla ska läsa vidare.

Att införa nya antagningsregler som hindrar studenter från att komma in på sina drömutbildningar bidrar inte till ett starkt kunskapssamhälle. Att införa nya hårdare regler så att CSN kan hålla inne studiemedlet bidrar inte till en stärkt utbildningspolitik. Att öka lånedelen i studiemedlet är ingen studentsatsning, eftersom studenterna själva får betala den genom ökad skuldsättning, vilket är en klen tröst för alla de studenter som får alltsvårare att betala av sina studielån.

Vi rödgröna har en gemensam plattform för framtidens utbildningspolitik. Vi vill skapa fler, inte färre, vägar in i den högre utbildningen, öka kvaliteten på de mest eftersatta utbildningarna och förbättra villkoren för dem som studerar.

Detta är den utbildningspolitik som på allvar bidrar till att Sverige ska vara en stark kunskapsnation även i framtiden. Vi går till val på ett rödgrönt alternativ med en vision om ett långsiktigt hållbart samhälle som satsar på kunskap och utbildning för alla, i stället för ytterligare fyra år av skattesänkningar för de allra rikaste.

Magnus Nilsson, ordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Frida Johnsson och Martin Sahlin, språkrör Gröna studenter

Mikael Pettersson, ordförande Vänsterns studentförbund