De representerar 100 000

- in Kår, Studentliv
@Gustaf Eriksson

Bättre kollektivtrafik, mer integration och högre utbildningskvalitet.

Det hoppas fem studentkårer att det nya samarbetet Studentkårer syd ska leda till.

– Vi vill göra god utbildning till en profil som påverkar hela samhället i södra Sverige, säger Christoffer Ivarsson, ordförande för Lunds universitets studentkårer, Lus.

Lus ingår tillsammans med de fyra systerkårerna från högskolorna i Malmö och Kristianstad, Blekinge tekniska högskola och Lantbruksuniversitetet i Alnarp i det nybildade samarbetsorganet Studentkårer syd, som genomförde sitt första officiella arrangemang på torsdagen.

– Vi började diskutera detta i somras. Nu har vi arbetat fram en gemensamt manifest och i dag har bjudit in representanter från kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen i Blekinge och universitetsledningarna till ett samtal och det har gått fantastiskt bra, säger Daniel Palm, vice ordförande för Blekinge studentkår.

”Bra samtal”

I torsdagens samtal deltog bland andra Lunds universitets rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson, regionrådet Mats Persson (FP) och Anders Hederstierna, prorektor för Blekinge tekniska högskola.

– Det har varit ett mycket bra samtal. Vi har bland annat pratat om kollektivtrafiken, som jag har ansvar för i Region Skåne. Studenterna vill att de ska bli lättare att röra sig i och mellan regionerna. Vi diskuterade bland annat möjligheten att införa ett gemensamt pendlarkort för Skåne och Blekinge, säger Mats Persson.

– Vi har ett starkt samarbete mellan de sydliga lärosätena och det är jättebra att studenterna engagerar sig i detta, säger Anders Hederstierna.

Kollektivtrafik viktigt

Totalt representerar de fem kårerna omkring 100 000 studenter. I det gemensamma manifestet, som ligger till grund för samarbetsorganets verksamhet, betonas vikten av välfungerande kollektivtrafik, breddad rekrytering och väl utbyggt stöd till studenter för att Skåne/Blekinge ska bli en attraktiv utbildningsregion.

– Det finns väldigt många frågor som studenterna tjänar på att man driver på en övergripande nivå, säger Ewa Axelsson, ordförande för Kristianstad studentkår.

– En framtidsvision är att vi får ett utökat samarbete mellan lärosätena som inte bara gäller utbildningen utan också tiden efter examen. Man skulle kunna skapa nätverk som gör det lättare för studenter att komma in på arbetsmarknaden, till exempel, säger Blekinges studentkårs Daniel Palm.

Fler möten på gång

Till samtalet hade representanter från samtliga åtta kommuner där de fem lärosätena bedriver utbildning. Men det kommunala intresset var svalt. Endast Lunds kommun skickade representanter.

– Det är tråkigt att inte fler kom, men det beror nog mycket på tidsbrist och att de inte riktigt vet vad detta handlar om. När ryktet börjar sprida sig kommer intresset att bli större, säger Lus-ordföranden Christoffer Ivarsson.

Nästa steg för det sydliga samarbetet är att konkretisera arbetsformerna.

– Nu ska vi strukturera oss och börja planera in fler möten med olika teman, säger Christoffer Ivarsson.