"Dra nytta av utvecklingen"

- in Nyheter
@Jacob Hederos

Studenterna med insyn menar att biblioteken struntar i det som beslutas centralt. Mycket av utvecklingen som kunde ha skett för ”studenternas bibliotek” bromsas därför upp.

Lånad kurslitteratur på nätet och fler studieplatser har länge varit frågor som drivits av studenterna. Dessa aspekter lyfts också fram i den aktuella utredningen av biblioteken vid universitetet.

Men Ida Olsson, en av två studentrepresentanter i biblioteksstyrelsen som är det högsta beslutande organet för universitetets bibliotek, menar att inget kommer ske så länge organisationen ser ut som den gör.

– Fakulteterna gör som de själva vill, och sköter sig själva, säger Ida Olsson.

Nyttja studenterna

När nu flera förslag förs fram i den aktuella utredningen på en omorganisation, hoppas studentrepresentanterna att fler av deras frågor uppmärksammas.

– Vi har länge känt att våra frågor läggs åt sidan, samtidigt som studenterna alltmer använder biblioteken. Vi sitter inte hemma på rummen och pluggar numera och det borde uppmärksammas, säger Ida Olsson.

E-böcker till laptopen

Ida Olsson hoppas att utredningen leder till att biblioteken drar mer nytta av den tekniska utvecklingen.

– Det har länge talats om att köpa in mer kurslitteratur som E-böcker. Många studenter har tillgång till datorer, och läser in kurslitteratur därifrån, så det kan utnyttjas. Då kan vi också föra över pengarna från inköpen av böckerna till att satsa på något som studenterna behöver och vill ha, så som studieplatser, säger Ida Olsson.

Lång tid med samma krav

Tobias Vemmenby satt i biblioteksstyrelsen under förra verksamhetsåret, och upplever också flera svårigheter med att genomföra besluten.

Han känner igen flera av punkterna från den pågående utredningen, men menar att det är svårt att komma fram till en förändring.

– Det känns väldigt oorganiserat. Studentrepresentanterna har exempelvis länge drivit frågan för att skulder och lånetider ska likställas. Men så länge som fakulteterna inte lyssnar blir det svårt att göra det enklare för studenterna, säger Tobias Vemmenby.