Fler studieplatser tillgängliggörs – men huvudbudskapet förblir att plugga hemma

- in Corona, Nyheter

Det tidigare beslutet att kraftigt dra ner på antalet studieplatser har fått negativa konsekvenser för studenternas arbetsmiljö. I förra veckan kom beslutet att öppna upp för fler studieplatser.

Enligt tidigare beslut har möjligheten för studenter att använda studieplatser, labb och datorsalar varit kraftigt inskränkt. Andra utrymmen som används av studenter, exempelvis grupprum och studentpentryn, har rekommenderats att hållas stängda.

Detta har lett till en sämre studiemiljö och ökad risk för smittspridning då det uppkommit trängsel kring de få studieplatserna som trots allt funnits.

Torsdagen den 18 mars kom ett nytt beslut från Lund universitets rektor Erik Renström angående de anpassningar av universitetets verksamhet som görs med anledning av coronapandemin. Anledningen är att man ser behov av förtydliganden av tidigare beslut.

– Det tidigare beslutet har varit öppet för tolkningar och fakulteterna har gjort på väldigt olika sätt. Jag vet till exempel att Samhällsvetenskapliga fakulteten har stängt ner väldigt mycket, medan andra har haft mer öppet. Men med de tydligare riktlinjerna så kommer alla fakulteter göra på samma sätt, säger prorektor Lena Eskilsson.

Det som kommer bli mest märkbart för studenterna kommer vara antalet tillgängliga studieplatser.

– Vi har framför allt fått signaler från Lus (Lunds universitets studentkårer, red. anm.), som i sin tur har fått informationen från kårerna, om att vi måste öppna upp mer. Lus har drivit det hårt, säger Lena Eskilsson.

Oskar Andersson, Teknologkårens ordförande, bekräftar att kårerna och Lunds universitets studentkårer har varit aktiva i att driva fram beslutet och ser positivt på det nya beslutet.

– Vi ser positivt på att man börjar ta ett helhetsgrepp och ser att campus ska vara öppet och att det ska vara möjligt att studera på alla delar av campus. När man nu öppnar upp fler studieplatser så ser vi att man har möjlighet att minska eventuell trängsel för de studenter som verkligen måste studera på campus. De som har möjlighet att studera hemma måste göra det så att vi kan fortsätta hålla campus öppet, säger Oskar Andersson.

Han ser att antalet studieplatser på LTH kommer att minska, men att de kommer öka på total nivå. Enligt de tidigare riktlinjerna har avståndet mellan varje studieplats varit en och en halv meter. I och med det nya beslutet kommer avståndet ökas till två meter. Trots detta räknar man med att antalet studieplatser kommer att öka och vara mer jämnt fördelade över campus eftersom alla fakulteter nu kommer förhålla sig till samma och mer utförliga riktlinjer. Där det går kommer grupprum och lärosalar att göras om till studieplatser.

– Det kommer vara upp till fakulteterna om vilka studieplatser som ska öppnas upp. Det är de som har helhetsbilden och detaljerna över hur det ser ut. På vissa platser kommer det bli färre platser, men totalt sett hoppas vi att det kommer bli fler platser, säger Lena Eskilsson.

På Naturvetenskapliga fakulteten tittar man än så länge bara på hur man kan säkerställa att de studieplatser som är öppna är coronasäkrade. Vad gäller frågan om att använda sig av coronavakter för att se till att alla verkligen håller säkerhetsavståndet på två meter har man fortfarande inte tagit något beslut om.

– Vi funderar fortfarande på om vi ska sätta in coronavakter. Kan man klara det utan så är det att föredra. Nu kommer vi kunna ha en liten andningspaus i och med påsken, men inom den närmaste tvåveckorsperioden måste vi ta ett beslut, säger Sven Lidin, dekan på Naturvetenskapliga fakulteten.

Liksom Oskar Andersson betonar Lena Eskilsson att man fortfarande ska studera hemifrån om man kan.

– Huvudbudskapet är att man ska studera hemifrån. Det här beslutet är främst för de som inte har några bra möjligheter att studera hemifrån. Eftersom studenter bor på väldigt olika sätt, så kan det handla om allt från att man har dålig uppkoppling hemma till att man bor trångt och inte kan få den studiero man behöver. Det här beslutet är främst för de som behöver det, säger Lena Eskilsson.

Solbiblioteket den 26 mars 2021. Foto: Lisa Lievonen.