Glädje efter slopade bidrag

Ökad trygghet, mer rättvisa och högre lön. Beskedet om att universitetsstyrelsen snart väntas avskaffa utbildningsbidraget mottogs med glädje på fredagen.

– Det är en oerhört stor framgång, säger David Larsson på historiska institutionen.

Förslaget om att avskaffa utbildningsbidragen kommer efter många års kamp och hårda påtryckningar från kårerna. Därför var det kanske inte så konstigt att glädjen var påtaglig bland doktoranderna på fredagen.

– Det är fantastiskt. Utbildningsbidragen är ett system som gjort att doktorandernas första tid präglas av otrygghet och osäkra villkor, säger David Larsson, doktorand på historiska institutionen och sekreterare i Humanistiska- och teologiska doktorandrådet.

Ökar rättvisan

David Larsson ser förslaget som en viktig rättviseåtgärd.

– Det är väldigt stora skillnader på de olika fakulteterna. Vissa doktorander har utbildningsbidrag under de två första åren medan andra får anställning direkt. För mig är detta en väldigt viktig rättvisefråga, säger han.

Området för humaniora och teologi är ett av de ställen på universitetet där utbildningsbidrag är vanligast förekommande. Men även inom området är skillnaderna stora.

– Jag hade själv utbildningsbidrag mitt första år, men jag har kollegor som inte hade det, säger David Larsson.

Sämre villkor

Doktorander på utbildningsbidrag har sämre villkor än anställda kollegor. Bidraget ger inte rätt till sjuk- eller föräldraförsäkring, och det är inte pensionsgrundande.

– Det är allmänt känt att man ”inte ska bli gravid” när man har utbildningsbidrag för att villkoren är så dåliga, säger David Larsson.

”Billigast för fakulteten”

Även på den naturvetenskapliga fakulteten får många doktorander sin finansiering från utbildningsbidrag. Anja Ödman är doktorand i biologi och sitter i fakultetens forskarutbildningsnämnd.

– Man får som längst gå på utbildningsbidrag i ett och ett halv år. Det fick jag göra och det gör nästan alla här. Det är det billigaste för fakulteten, säger hon.

Anja reflekterade inte så mycket över att hennes tid som bidragsfinansierad var otrygg.

– Jag gick från att vara student till att bli doktorand, så jag fick ju mer pengar. Men jag tänkte inte på osäkerheten, och det gör det ju nästan ännu värre.

En effekt av utbildningsbidragen kan bli att fler får möjlighet att doktorera, enligt Anja.

– Om man till exempel har börjat arbeta eller bildat familj kanske man inte kan gå ner så mycket i lön. Nu kan även de doktorera, säger hon.