Rektorn och prorektorn om den digitala omställningen
Lunds universitet rektor Torbjörn von Schantz med prorektor Sylvia Schwaag Serger. Foto: Kennet Rouna.

Rektorn och prorektorn om den digitala omställningen

- in Corona, Nyheter

I går tisdag 27 oktober gick Folkhälsomyndigheten och Region Skåne ut med striktare lokala restriktioner för Skåne, bl.a. att avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker och bibliotek, samt att avstå från att delta i möten och föreställningar. Bara några dagar tidigare hade Lunds universitet beslutat att fortsätta med den hybridverksamhet som gällt under hösten även för vårterminen.

I tisdags förra veckan meddelade Malmö universitet, som huvudsakligen bedrivit digital undervisning sedan i mars, att även den kommande vårterminen kommer ske på distans. På torsdagen tog Lunds universitet (LU) beslutet att fortsätta med den hybridverksamhet av distans- och campusundervisning som präglat höstterminen.

Hybridverksamheten innebär att mycket av undervisningen fortfarande sker på distans, med undantag för exempelvis laborationer och annan undervisning som är svår att genomföra digitalt. För att inte allt för många studenter ska samlas i korridorerna ska föreläsningar i närliggande lokaler inte börja och sluta samtidigt.

“Prioritet ska ges undervisning och examination som inte kan, eller som inte utan stora svårigheter kan, genomföras på distans. Genomförande ska föregås av riskbedömning vad gäller risken för smittspridning. Inga fysiska samlingar får omfatta fler än 50 personer.” skriver LU i ett beslut från torsdagen den 22/10. 

I onsdags 21 oktober  pratade Lundagård med prorektor, Sylvia Schwaag Serger, ansvarig för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå, om vårterminens undervisningssituation. 

– Mycket kommer att göras online, precis som under våren. Men vi stänger inte helt och hållet, utan det finns vissa undervisningsmoment som är väldigt svåra att utföra online. 

– Sedan är vi väldigt måna om att t.ex. nybörjarstudenter och internationella studenter ändå ska få en viss campusupplevelse och fysiska möten och undervisning.

– Men givetvis följer vi alltid Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi försöker göra vad vi kan inom ramarna för de rekommendationer som gäller, säger prorektorn. 

De senaste veckorna har smittspridningen tagit fart på nytt, och den 9 oktober höll Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, en pressträff där hon uppmanade alla studenter att ta sitt ansvar för att minska smittspridningen. 

Prorektor Sylvia Schwaag Serger kommenterar utvecklingen: 

– Läget är ju ganska volatilt just nu, och vi måste vara beredda att stänga ner om situationen skulle förvärras. 

– Vi är väldigt noga med att kontinuerligt följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Men än så länge har vi inte fått några indikationer på att vi måste ändra på vårt beslut att det mesta kommer ske online, men med vissa undantag med fokus på moment som är svåra att utföra digitalt. Men även på fysiska moment så är vi noga att följa regler för social distansering och maxgränsen på grupper. 

– Men just nu måste vi bevaka läget extra noga. För just nu rör det sig åt fel håll och verkar gå ganska fort, och då kan det vara läge att ändra våra beslut, säger prorektorn. 

Hur tycker du att den digitala omställningen har fungerat?

– Vårt intryck just nu är att det har gått hyfsat bra. Det har gått över förväntan med tanke på hur snabbt vi behövde ställa om. Det har gått bättre än vi vågat hoppas. Sen finns det alltid utmaningar, t.ex studenternas mående. Även problemet med digital examination, det har vi identifierat som en utmaningar, kanske den största just nu. 

Finns det några utbildningar eller fakulteter som har upplevt större svårigheter med omställningen?

– Jag tror att fakulteter med laborativa moment, som t.ex. naturvetenskapliga fakulteten, LTH, men även vårdutbildningar och de konstnärliga fakulteten. Det finns utbildningar och kurser där det är svårare att lösa det med en onlineföreläsning, och de tror jag har haft särskilda utmaningar, säger Sylvia Schwaag Serger. 

Fredagen den 23 oktober talade Lundagård med rektor Torbjörn von Schantz, som trots allt kunde skymta några positiva aspekter med pandemin, och ville passa på att ge studenterna en eloge för deras arbete under omställningen. 

– Om man ska se något positivt med det som hänt, så har vi alla möjligheter nu att utveckla vår digitala undervisning. Det finns en stor potential vad gäller digital undervisning att effektivisera tiden som studenterna möter sin lärare. Det är ett problem på många fakulteter att det är för lite lärarledd undervisning, och jag tror att den digitala formen kan göra den tiden mycket mer effektiv. 

– Jag tror att studentlivet är väldigt känsligt för det vi nu genomlider. Men jag vill också säga att studenterna gör ett fantastiskt jobb. Nationerna och heltidarna jobbar jättemycket för att minimera riskerna för smittspridning, samtidigt som de sociala mötena ska kunna fortsätta i största möjliga omfattning. 

Om smittspridningen drastiskt skulle öka?

– I våras gick vi över till digital undervisning helt och hållet och det gjordes på en dag, i stort sett. Det måste vi vara beredda på att göra igen om det krävs.

Samtidigt som ledningen har oroat sig över varför man ska söka sig till just Lunds universitet när det mesta ändå sker på distans, har söktrycket till vårterminen 2021 varit högre än på flera år. Totalt är det 38 275 personer har sökt till program och kurser vid LU – en ökning med 26 procent jämfört med förra vårterminen. Inte sedan 2016 har ansökningarna till vårterminen vid Lunds universitet varit lika höga.