En lundensare i Uppsala – intervju med UU:s avgående rektor Eva Åkesson

- in Intervju

I dag, den 18:e december, sker rektorsskiftet vid Uppsala universitet och lundaprofessorn Eva Åkesson avgår efter nio år på posten. I ett samtal med Lundagård ser hon tillbaka på sin tid som rektor och att som lundensare bli rekryterad till Uppsala.

Det är drygt en vecka kvar tills Eva Åkesson lämnar öven rektorsfacklan för Uppsala universitet till den nyvalda rektorn Anders Hagfeldt. Lundaprofessorn i kemisk fysik, som avgår efter nio år på posten, tillsattes både som första kvinna och första person att rekryteras från ett annat lärosäte. Vi har stämt träff digitalt, tillfälligtvis på Nobeldagen, för att prata om tiden som gått.

Hur känns det att överlämna rektorsskapet efter nio år?

– Det känns skönt. Jag satt ju i nio år i universitetsledningen vid Lunds universitet också, så efter 18 år kliver jag nu åt sidan från universitetsledningen, och det är väl kanske på tiden.

Eva Åkesson tillägger att det samtidigt finns många hon kommer sakna efter åren som rektor och att det nog kommer kännas både tomt och tyst i januari, när arbetet i Uppsala är avslutat. Det är alltså med något blandade känslor som hon lämnar vidare rektorsskapet i den praktfulla universitetsaulan om några dagar. Under en högtidlig ceremoni överlämnas insignierna; föremål som symboliserar makt och ansvar, på samma sätt som det gjorts i århundraden. Eva Åkesson säger dock att hon nog kommer vara coolare den här gången, i jämförelse med hur det var på hennes egen installation för närmare ett decennium sedan.

– När jag blev installerad var jag väldigt nervös, så jag kommer knappt ihåg någonting. Jag trodde jag skulle svimma.

Mycket har hänt sedan den decemberdagen 2011. Eva Åkesson minns hur intensiv den första perioden var som rektor i en helt ny stad och hur många nya människor hon träffade på en kort tid. Hon menar dock att det finns fler likheter än skillnader mellan Uppsala och Lund, både som städer och lärosäten. Konkurrensen mellan universiteten märks, men Eva Åkesson betonar att kompanjonskapet och viljan att jobba tillsammans är stark. Man gjorde dessutom ett aprilskämt ihop under hennes första år på rektorsposten, där de båda universiteten lade ut en nyhet om att Lund och Uppsala skulle gå samman. Hon minns att det tog tid innan polletten trillade ned.

–Det finns otroligt mycket samarbete och vi har kul tillsammans. Sedan har man väl retats lite ibland.

Något som varit gemensamt för hennes arbete i både Lund och Uppsala är engagemanget i studentfrågor. Eva Åkesson ser det som en självklarhet – studenterna är framtiden och det är dem som universitetet är till för. Hon konstaterar också att kunskaperna om studentinflytande hon fått med sig från Lund har kommit till stor användning.

Sedan Eva Åkesson installerades vid Uppsala universitet har hon hunnit ta sig an åtskilliga arbetsområden, utöver studentfokuset.

Vad är du mest stolt över som du uppnått under din tid som rektor?

– Det är svårt att säga en enskild sak. Vi har jobbat med väldigt många olika frågor, men jag är väldigt glad att vi har lyft upp internationalisering tydligare. Jag är också väldigt stolt över vårt kvalitetsarbete och vårt arbete med infrastruktur.

Är det något som har varit särskilt utmärkande med att vara första kvinnliga rektor?

– Det som har utmärkt sig är att jag väldigt ofta fått frågan du ställer. Men annars så tror jag inte män får kommentarer om sina kläder och sådana saker på samma sätt.

Har du fått det?

– Ja, en period var det så mycket kritik om min klädsel att min kommunikationsdirektör kom och sade att jag kanske borde gå till en stylist. Och då tänkte jag nej, det gör jag inte.

Eva Åkesson tillägger också att hon som rektor blivit en förebild för många kvinnor i sin omgivning, inte minst i internationella sammanhang, där det är mindre vanligt att en kvinna är rektor. Därför har hon försökt vara frikostig med sin tid, tackat ja till att vara mentor och försökt uppmuntra och stötta andra kvinnor. Inom ledarskap lägger hon också vikt vid att vara tydlig och transparent i sitt arbete, liksom att vara inkluderande, en god lyssnare och se till att folk får göra sina röster hörda. Bland Sveriges rektorer är det i dag ganska jämt fördelat mellan kvinnor och män, men man har fortfarande ett arbete att göra inom den övergripande karriärvägen, menar Eva Åkesson.

–Vi som universitet förlorar på att vi inte är attraktiva för både kvinnor och män.

Vad ska du göra nu?

– Jag kommer ned till Lund efter nyår och börjar arbeta där igen. Jag har varit tjänstledig från Lunds universitet under mina år som rektor i Uppsala.

Ser du fram emot det?

– Det är spännande och skoj att komma tillbaka. Jag har inte bestämt exakt vad jag kommer arbeta med ännu, men hoppas i alla fall att de erfarenheter jag har kan bidra till Lunds universitet.