Hyresrätter omvandlas bort

- in Nyheter
@Max Jedeur-Palmgren

I det dolda utanför kommunens kontroll försvinner de lägenheter som är bäst lämpade för studenter. Siffror som Lundagård har tagit del av visar hur många hyreslägenheter i kommunen som ombildas till bostadsrätter.

Under hela 2000-talet har det rått akut bostadsbrist i Lunds kommun. Forskare och politiker från alla läger är eniga om vad problemet är: det finns för få billiga hyresrätter. Samtidigt försvinner hyreslägenheter i en icke-avtagande takt genom att de omvandlas till bostadsrätter.

Mellan år 2000 och 2010 omvandlades 75 procent av det totala antalet hyreslägenheter som byggts under samma period. Detta visar siffror som Lundagård har tagit fram.

Det betyder att även om det i kommunen byggts 2 469 hyresrätter under dessa elva år, så slutar det på en plusstatistik på bara 611. Detta under en period då Lunds kommun växt med 11 540 invånare.

Det är kommunens ansvar att det finns lämpliga bostäder för dess invånare, och det kommunala bostadsbolaget LKF har inte heller sålt ut några av sina hyresrätter. Istället är det på den privata marknaden som omvandlingen av hyresrätter sker, och där har man på kommunal nivå knappt något inflytande.

”Är det så många?”

Kommunalråd Mats Helmfrid (M), erkänner att man har dålig koll på antalet omvandlingar i Lund.

– I Lund behövs en stor andel hyresrätter eftersom det är många som bara stannar några år, och då är det nödvändigt för att få en ordentlig rörlighet på bostadsmarknaden. Men min uppfattning är att det inte är så jättemånga hyresrätter som omvandlas. Det är inte så många att det är något problem, säger han.

Vi räknar det till 1 858 lägenheter de senaste elva åren.  Fyra av åren är det till och med minusstatistik, då det ombildas fler hyresrätter än det byggs.

– Är det så många? Men man ska nog i stället kolla på andelen över en längre tid, då ser det antagligen bättre ut eftersom vi bygger mer än genomsnittet, säger Mats Helmfrid och betonar att han hoppas att fler aktörer börjar bygga hyresrätter i Lund i framtiden.

Anna-Lena Hogerud (S) sitter i studentrådet i kommunen och har ofta uttalat sig skarpt kring boendefrågor för studeter.

– Även om det inte ligger inom kommunens direkta kontroll, så tror jag att situationen hade varit bättre om man haft en tydligare ambition med sin bostadspolitik. Jag tycker att man hade kunnat spänna bågen mer, säger hon.

Text Max Jedeur-Palmgren

research Tobias  Stefansson &

Max Jedeur-Palmgren

Nybyggda bostäder efter upplåtelseform och ombyggda bostäder i Lunds kommun 1981-2010

Bildade bostadsrättsföreningar