7000 sökande till 105 stipendier

- in Nyheter

De nya, oplanerat höga avgifterna för internationella studenter har gjort stipendierna allt viktigare. I går anslog regeringen 20 miljoner extra. Men behovet är mycket större. 

– Vi hade 7000 sökande till 100 stipendier, säger Niklas Dahlberg på Svenska institutet, SI.

I höst får din utomeuropeiska kurskompis för första gången betala för sin utbildning genom studieavgifter. Avgifter, som har mycket högre än vad regeringen planerat.

Stipendierna, som är uppdelade i ett biståndsprogram och ett universitetsprogram, har därför fått en mycket större roll.

20 miljoner extra

Igår släpptes budgetpropositionen där regeringen anslår om ytterligare 20 miljoner kronor till biståndsprogrammet som SI tar hand om. Antalet länder som har tillgång till stipendierna utökas också från de tolv Sverige hittills jobbat med till cirka 140 länder.

– Detta är väldigt nytt. Vi blev inte förvarnade utan fick veta det i samband med pressmeddelandet och har inte hunnit samla oss, säger Niklas Dahlberg, handläggare på SI och fortsätter:

– Men att fler studenter får möjlighet att studera i Sverige är ju bra och det är glädjande att det satsas på ett utökat stipendieprogram.

Bra uppslutning

SI:s uppgift inför hösten var bland annat att fördela och överse stipendieansökningar.

– Sammanlagt har cirka 7000 studenter ansökt, säger Niklas Dahlberg och fortsätter:

– 400 av de sökande blev antagna till sina utbildningar och sedan valde vi ut 105 studenter. Utav dessa påbörjade 98 sina utbildningar, vilket är väldigt bra uppslutning, förklarar Niklas Dahlberg.

Vill ha det dubbla

Vid Lunds universitet har arbetet med de universitetsspecifika stipendierna inför hösten haft ett lite annorlunda fokus.

– Vi försöker få tag i de bästa, säger samordnaren för universitetets stipendieprogram, Richard Stenelo och fortsätter:

– Det är många som vill betala, men är man ute efter de bästa måste man också ha stipendier för att kunna locka dem. Vi vill ha kvalitet, inte kvantitet.

Enligt Richard Stenelo så är de tjugo extra miljonerna till biståndsdelen mycket välkomna. Men för universitets del är deras 60 miljoner långt i från tillräckliga.

– Det är hård konkurrens på den internationella marknaden och vi hade behövt det dubbla.