Ansökningar stjäl handledartid

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Omkring 50 minuter av en vanlig arbetsdag. Det är den genomsnittliga tiden som doktorander lägger ned på att ansöka om forskningsmedel. För professorer kan tiden vara upp till 25 procent av arbetstiden. Något som påverkar doktorandernas handledartid.

Enligt Statistiska Centralbyråns statistik från 2009 ägnas i genomsnitt drygt 40 procent av arbetstiden åt forskning bland forskare och lärare på lärosätena. Tio procent av denna tid läggs på att söka anslag för forskningen, har Högskoleverket kommit fram till i en analys.

Mer än hälften av alla forskarprojekt finansieras av externa medel och de flesta i konkurrens med andra forskare. Det innebär att professorer och doktorander måste lägga ned mycket tid på att få en extern finansiär till sitt forskningsprojekt.

Doktorander forskar på ungefär 70 procent av sin arbetstid men lägger ned en femtedel av den arbetstiden på att söka medel för sin forskning. Bland forskarna ägnades en knapp fjärdedel av forskningstiden åt att söka forskningsmedel.

Doktorandombudsmannen Aleksandra Popovic får ofta klagomål från doktorander om att de har för lite handledningstid. En av anledningarna enligt henne kan vara att handledaren måste lägga ned mycket tid på att ansöka om forskningsmedel.

– Det känns inte som om det gemensamma finansieringssystemet för forskning och forskarutbildning är anpassat till de förutsättningar som gäller för forskarutbildningsverksamheten, säger doktorandombudsmannen Aleksandra Popovic.

– Vissa doktorander får också lägga ned mycket tid på att söka pengar till egna projekt. Detta kan vara lärorikt, men frågan är hur stor del av arbetstiden det bör uppta, säger hon.