Q: Allan Larsson

- in Q

Långvarigt avgående ordförande för Lunds universitetsstyrelse.

Redan 2010 skulle ordförandeklubban överlämnas och istället golfklubban svingas. Upphöjd korean spärrade vägen. Socialdemokratisk alltiallo. Hjärnan bakom löntagarfonderna. Finansminister en liten stund. Lät som ny styrelseordförande skriva ihop universitetets ekonomiska krisplan i hotellbaren på Scandic Sergel Plaza.

Ägnade flera år åt att spara pengar. Ägnade därefter, i konsekvensens namn, flera år åt att göra av med de sparade pengarna. Utverkade som ESS-förhandlare 100 miljoner kronor fakultetsmedel som smörjdito – blev årets lobbyist. Bär professors namn men vägrar använda titeln. Permanent vikarie för rector magnificus vid den årliga artillerisupen, ett uppdrag som nu ska överlämnas till en annan dotter ur Rörelsen.

Q nynnade en vals om herr professor Larsson och fru Margot Wallström.

Från Odarslövs åkrar hörs bygge och schakt

Betongen framtäder i storvulen prakt

Där står Allan Larsson – en lobbycharmör –

med Margot Wallström – dess nya fräschör

Hon står där och tänker på rådet hon fått:

”Håll hårt i din budget, klimatet är rått,

Styr upp fakulteter, stärk innovation,

Ty framtiden bygges blott på spallation”

Vet hut, Allan Larsson, skäms gamla karl!

Du vet att kollegiets välde är kvar.

ESS kostar pengar, och Margot är grön

En fling i lundensiska forskningsmiljön

Stjärnorna vandrar och tiderna går

Och Allan fick stanna i två extra år

Ja, Allan är gammal, men fast i den dröm

Som nu ska förvaltas av Margot Wallström