En sjuksköterskas kvalitativa uppsats

- in Nyheter

Jag vet inte speciellt mycket om forskning.  Jag fick tidigt under sjuksköterskeutbildningen veta att en C-uppsats skulle skrivas av oss innan vi fick vårt examensdiplom. Enligt läraren som under vår första timme på programmet meddelade detta skulle vi gärna börja planera innehållet i denna uppsats så fort vi fick lämna klassrummet den dagen. För min del kom nollning och anatomistudier i vägen för alla tankar på framtidens första stora akademiska utmaning, vilket nog är rätt naturligt.

Tiden har nu hunnit ikapp mig och C-uppsats skall sannerligen skrivas. På Svalbard dessutom, av alla platser på jorden. Idén till expeditionen kom från min kollega Daniel Norbeck, som i egenskap av jämtlänning inte kan vara utan snö längre än 4 månader i sträck (då får han utslag). Jag tyckte det lät spännande och var genast med på noterna.

Som sjuksköterska skrivs kandidatuppsatsen inom ämnet omvårdnad. Detta ämne är fruktansvärt brett och kan innefatta mycket olika saker. Exempel på uppsatser som mottagit sjuksköterskeprogrammets utmärkelse för bästa uppsats är ”Jämförelse mellan manuell och automatisk blodtrycksmätare” och ”Förekomst av hot och våld på akutmottagningar”. I stort sett allt som en sjuksköterska kan arbeta med (vilket är väldigt mycket, något som ger yrket en stor variation) samt alla perspektiv av patientupplevelser kan bli ämne då en duo taggade sjuksköterskor vässar pennorna och börjar uppsatsa.

Vår uppsats kommer röra ämnet akutsjukvård, mer specifikt akutsjukvård i arktisk miljö. Vårt fokus ligger på upplevelsen hos personalen, och för att få kunskap om detta kommer de individer som varje dag går till jobbet på Nordnord-Norges Universitetssjukhus i Longyearbyen att intervjuas.  Med oss i packningen har vi utrustning för inspelning och böcker om hur kvalitativa intervjuer görs och analyseras.

Kortfattat kommer vi till våra intervjuobjekt ställa frågor som dessa sedan svarar på. Inspelningen lyssnas av och transkriberas sedan ord för ord, en uppgift som jag ser fram emot med stor förtjusning. Förhoppningsvis släpps Google Translate 3000 snart som kan göra transkriberingen åt oss, men fram till dess är det tålamod och noggrannhet som gäller! Spännande ska det i alla fall bli!

/ Anton Pilotti