Så planerar AF att klara sig utan universitetsstöd

- in Nyheter

Efter att kårobligatoriet avskaffades har Akademiska föreningen, AF, fått stöd ifrån Lunds Universitet. Stödet har nu trappats ner och AFs verksamhetschef, Emelie Hult, beskriver det kommande året som det första riktiga utan kårobligatoriet.
Jämfört med förra året ska AF klara sig 400 000 kr mindre i universitetsstöd. Detta leder till att de under det kommande året planerar att ge ett resultat på 215 000 kr mindre än förra året. Den post som främst blir lidande är marknadsföringen.

– Det man i framtiden får fundera på är om vi har råd att ha en tredje heltidsarvoderad person, programchefen, i den centrala Akademiska föreningen, säger Emelie Hult.

Akademiska föreningens verksamhetschef Emelie Hult. Foto: Lukas Norrsell
Akademiska föreningens verksamhetschef Emelie Hult.
Foto: Lukas Norrsell

Däremot räknar AF med fler medlemmar än förra året eftersom medlemsantalet förra året översteg det förväntade. I år räknar man med 21 000 medlemmar vilket skulle genera 4 200 000 kronor i intäkter under de två terminerna.

Osäkert med Folkuniversitet

Ett orosmoment finns dock fortfarande kvar inför verksamhetsåret. Det är oklart hur ett eventuellt minskat kulturstödi kommunen kommer att påverka folkuniversitets stöd till AF. I budgeten har dock AF inte räknat med några förändringar.

– Det är för att vi faktiskt ska visa på vad det kostar att ha de här verksamheterna, berättar Emelie Hult.

 

Fler alumner kan vara en lösning

En av flera intäktsposter som AF har planerat en ökning på, för att täcka det minskade universitetsstödet, är de särskilda medlemmarna. Det vill säga att öka antalet alumner i föreningen. För att nå det budgetmålet krävs att 145 särskilda medlemmar rekryteras.