Lokaler blir bostäder på Helsingkrona

- in Bostad, Nationer, Studentliv

Under oktober månad får några studenter chansen att flytta in i nya bostäder på Helsingkrona nation. Det är första ledet i nationens mål att bygga fler studentbostäder.

 

Helsingkrona nation har gjort stora förändringar på nationens markplan. En ny expedition för kuratelet har inrättats och den gamla expeditionen tjänar nu som fräscht korridorskök.

– Förr gav våra affärslokaler högre intäkter, vilket gjorde att hyrorna på studentbostäderna kunde vara lägre. Idag är det är svårt att hyra ut lokaler i studentbostadshus, förklarar Helsingkronas Proinspektor Peter Runnerström angående bakgrunden till ombyggnationen.

I de lokaler som tidigare inhyste olika företag återfinns idag sex nya studentbostäder, varav en är en parlägenhet. De nya bostäderna är handikappanpassade och är redo att bebos i mitten av oktober av en studerande medlem i Helsingkrona nation.

Nationen har även planerat för bygget av ett helt nytt studentbostadshus bakom det befintliga huset. Där ska det förhoppningsvis inrymmas 150 nya bostäder.

Ärendet handläggs just nu för fullt och går allt igenom kommer det nya huset vara inflyttningsklart våren år 2015.

– På de öppna ytor som finns framför det befintliga huset finns också planer att göra om det till ett snyggt torg, eventuellt med uteservering, säger Peter Runnerström.

Helsingkrona vill med sitt projekt visa vägen och uppmana till att det ska byggas fler studentbostäder.

– I dagsläget är det allt för komplicerade regler. Vi hoppas att det kan komma nya särregleringar som gör det enklare att bygga studentbostadshus, säger Peter Runnerström.