Rektorn oroas av bara rika studenter

Sedan studieavgifterna för icke-europeiska studenter infördes har antalet mindre bemedlade studenter kraftigt minskat på universitetet. Detta är ett problem enligt rektor Per Eriksson, som vill få fler att donera pengar till stipendier.

Sedan studieavgifter infördes för icke-europeiska studenter har universitetet satsat mer på att marknadsföra sig mot potentiella studenter. Men fokus ligger på att locka rika studenter från främst USA, Kina och Indien som kan betala studieavgifterna.

– Det är självklart att vi prioriterar dessa länder då de är väldigt stora. Vi kommer satsa på studenter från Sydkorea också. Amerikanska studenter lockas förmodligen för att det är spännande att läsa utbildning på engelska i ett exotiskt land som Sverige, säger Per Eriksson, rektor på Lunds universitet.

Utan studieavgifter kunde även mindre bemedlade studenter komma till Lund och läsa. Varför marknadsför sig inte universitetet mer mot dem med?

– Av det enkla skälet att vi inte har så många stipendier att dela ut. Hade vi haft fler stipendier hade vi kunnat satsa mer på studenter från u-länder. Men vi hoppas att fler företag och organisationer vill sponsra stipendier. Men du har rätt, det är inte bra att vi får färre studenter med sämre ekonomisk bakgrund.

Vilka konsekvenser får detta för forskning och utbildning?

– Vi får inte med talanger som skulle kunna vara lysande studenter på grund av deras ekonomiska bakgrund. Men vi jobbar på att få fram fler stipendier för att finansiera deras studier. Bland annat arbetar Development Office på Externa relationer mycket med något som heter Student Talents, där vi försöker samla in pengar för att kunna ge de här stipendierna.

Läs även

Internationella bjudfester i jakten på nya studenter

Chefen: Det tyckte jag lät lite dyrt