Fortsatt få ansöker om skadeförsäkring

- in Nyheter, Studentliv
@Daniel Kindstrand

Kammarkollegiet har svårt att informera studenter om deras rätt till ersättning för personskador. Färre skadeanmälningar leder också till minskad budget.

 

 

Har du cyklat omkull på vägen till föreläsningen? Då kan du ha rätt till att ekonomisk ersättning.

År 2012 uppskattades 285 500 heltidsstudenter ha rätt till kompensation för personskador. Men endast 200 anmälningar kom in under året. Trots kontinuerligt arbete för att uppmärksamma studenterna om deras rätt att anmäla vid studierelaterade olyckor, var antalet ärenden 2012 det lägsta sedan 2008.

Det är Kammarkollegiet som tar hand om studenters skadeanmälningar. Enligt deras årsrapport för 2012 var utbetalningarna också betydligt lägre än tidigare år. Erland Törngren, Kammarkollegiets sektionschef som ansvarar för studentförsäkringen, berättar att en av anledningarna till att totalsumman på utbetalningar är låg är för att anmälningarna de senast åren kan ha utgjorts av småskador.

– Vi vet samtidigt att mörkertalet är stort om vi bara får in exempelvis 250 anmälningar av de hundratusentals studenter som inkluderas i försäkringen, säger Erland Törngren.

Högskolorna betalar in en premie för varje student, och budgetöverskottet fonderas inför större och framtida olyckor. Men den årliga insatspremien per student minskar också så länge det blir pengar över.

– När regeringen beslutade att införa försäkringen år 2000 betalade högskolorna in 24 kronor per student, men eftersom så få anmäler har det minskat till 5,43 kronor per student år 2012.

Kammarkollegiet har annonserat i så väl rikspress som lokalpress för att nå ut med information till studenter men på grund av bristande resultat försöker de nu istället att få högskolorna att själva via hemsidor förmedla informationen.

– Vi kan inte styra hur högskolorna strukturerar sina hemsidor men vi hade gärna sett att information finns lättillgänglig och tidigt på hemsidan. Vi skulle också vilja se studentkårer mer aktiva i frågan, säger Erland Törngren.

Läs också: Studenterna utnyttjar inte sin försäkring 

Fakta

[checklist]

Från Kammarkollegiets årsrapport 

  • Antal anmälda skador samt skadekostnader per år, kronor
År

Antal

Skadekostnad

2000

75

999 320

2001

162

1 209 398

2002

98

871 058

2003

138

1 047 162

2004

199

1 702 215

2005

166

1 276 794

2006

182

1 763 207

2007

185

928 006

2008

186

960 910

2009

241

1 216 332

2010

248

843 767

2011

242

364 224

2012

200

322 662


  • Faktisk årspremie för personskadeförsäkringen, kronor
År

Premie/ helårsstudent

Summa premier/år

2000

24,00

6 021 482

2001

20,40

5 251 860

2002

17,34

4 638 802

2003

14,74

4 209 483

2004

12,53

3 736 391

2005

10,65

3 203 890

2006

9,05

2 657 357

2007

8,00

2 263 080

2008

6,52

1 794 851

2009

5,54

1 526 771

2010

5,58

1 659 570

2011

6,39

1 999 623

2012

5,43

1 690 570

[/checklist]