Blir det ursäkta röran nu, Stefan Lindgren?

- in Nyheter, Studentliv
@Jacob Hederos

Den 12 mars lämnar lundaprofessorn över utredningen om en ny läkarutbildning till Jan Björklund. Bland annat föreslås utbildningen att kortas med ett år. På torsdag möter han studenterna i en debatt.

 

Är du orolig för flygande ägg nu när du ska möta studenterna?

– Nej absolut inte. Det här förslaget är synnerligen förankrat i sektorn så det bör gå lugnt. Men såklart kan inte alla hålla med alltid.

 

Rubriken för debatten är ”Tapp eller topp när AT ryker?” Många verkar bry sig om vad som händer med arbetsplatsutbildningen om de avslutande 18 månaderna försvinner?

– Ja, det är ett viktigt inslag i utbildningen. Men istället för att förlägga den största delen av den praktiska utbildningen i slutet av utbildningen vill vi integrera den praktiska utbildningen mer under alla sex åren. Och då inte bara som att studenterna ska vara med och observera, utan de ska då vara deltagare i team som utför praktiskt arbete.

Vad ska ni föreslå att ta bort, med tanke på att det blir ett år mindre utbildning?

– Utredningen föreslår att vi ska dra ner på de inslag som ger stor bredd. Alla behöver inte känna till alla sjukdomar, och det hjälper inte att ha ambitionen att alla ska nämnas under utbildningen.

Varför behöver utbildningen byggas om då?

– Främst för att höja kvaliteten och göra utbildningen mer jämn över hela landet. Men också för att ge samma konkurrensfördelar för svenska som andra europeiska studenter, som i snitt har sex års utbildning.

Det föreslås också större samarbete mellan lärosätena med gemensamma examinationer. Det är ju också något som du arbetat tidigare med under projektet med så kallade progress test. Är det aktuellt även här?

– Ja, även om utredningen inte ska detaljstyra hur en sådan examination ska ske, så vill vi uppmuntra till att varje examination ska bygga vidare på tidigare kunskaper och att det gärna sker i samarbete. Det är också tanken med de flervalsfrågor som skulle ges i progress test, att studenterna hela tiden ska klara en större andel av frågorna.

Vad händer härnäst för dig?

– Förhoppningsvis kommer utredningen att skickas på remiss och sedan leda till en ombyggnation av utbildningen. Jag skulle gärna vara med i genomförandefasen och det föreslås i utredningen att det ska tillsättas en grupp som arbetar med just det.

Fakta

[checklist]

Stefan Lindgren är professor i medicin och överläkare på sektionen för gastroenterologi, SUS. Han har tidigare varit projektledare förEQ11 innan han fick uppdraget som ansvarig utredare på Läkarutbildningsutredningen, som precis har skickats iväg till tryckeriet. I den föreslås bland annat att:

  • Utbildningen kortas ner från sammanlagt minst sju år till sex år. Därefter utdelas examen och läkarlegitimation.
  • Att allmäntjänstgöringen, AT, försvinner. Istället diskuteras ett system där varje enskild arbetsgivare står för introduktionen till den enskilda arbetsplatsen.
  • Att ett utökat samarbete mellan de olika utbildningarna i landet bör ske.

[/checklist]