Bara studentlundsmedlemmar i karnevalen?

Karnevalsorganet utreder att införa krav på Studentlunds-medlemskap för karnevalisterna. Bland annat för att behålla hyressubventionerna i AF-borgen.

 

Karnevalen nästa år blir den första utan kår- och nationsobligatoriet. Detta betyder att alla studenter vid Lunds universitet per automatik inte måste vara med i en nation, vilket också tidigare gjorde att de flesta var med i Akademiska föreningen.

Detta har blivit en av frågorna som nu gjort att karnevalen kan behöva skriva om sina stadgar. Karnevalen tar nämligen emot hyressubventioner från Akademiska föreningen, AF, för att kunna hyra lokaler billigare till sina ideellt arbetande karnevalister i AF-borgen. Förra karnevalen låg subventionerna för dessa på 448 000 kronor.

Enligt Akademiska föreningens verksamhetschef Emelie Hult så kan subventionerna hänga löst om ingen förändring sker.

– Men inget är säkert, utan det är upp till AF:s styrelse att ta beslut i den frågan i höst. Men själva tanken med hyressubventionerna är att de ska finansieras av medlemskapen i AF, och om inte alla skulle vara medlemmar så blir det svårare att motivera subventioner, säger Emelie Hult.

För att genomföra förändringen av stadgorna innan nästa års karneval måste beslutet köras igenom flera karnevalsorgan. Därför har ett extra karnevalsorgan satts in i början av juni.

– Kårerna lyfte frågan tidigt, och om den går igenom i mötet i början av sommaren så kan vi ta upp det för en andra genomgång i höst och bli klara innan nästa karneval, säger Tora Törnquist, ordförande i karnevalsorganet.

Läs även:

Teknologkåren: Vi kan få köpa dubbla medlemskap

Bara studentlundsmedlemmar i karnevalen?

[poll id=”57″]

Fakta

[checklist]För att bli medlem i Akademiska föreningen som student vid Lunds universitet måste du också vara med i Studentlund. Men om du inte är student vid Lunds universitet kan du också bli särskild medlem. läs även: Kårerna vill inte utreda delat karnevalsansvar[/checklist]