Replik: Längre avstånd gynnar inte studenterna

- in Debatt

Nedläggningen av mindre högskolor i Sverige ger längre avstånd till studieorten, vilket inte är något positivt för studenterna.

Det skriver Lundagårds utbildningspolitiske krönikör Patrice Soares i en kort replik till Benny Lindholm, ordförande för Liberala Studenter.

Härnösand blev av med sin del av Mitthögskolan. Och med den 5000 studenter. Det är kanske ingen katastrof för Folkpartiet. Men det är en betydande förlust för en liten stad som Härnösand. Staden förlorar i kunnande och konkurrenskraft och får svårare att rekrytera kompetent personal till så väl kommunal sektor som lokalt näringsliv.

Sen förstår jag inte på vilket sätt Benny Lindholm menar att den svenska högskolans infrastruktur blir bättre genom att studenterna får längre att åka för att kunna studera. Vilket blev fallet efter nedläggningen i Härnösand. En bättre högskoleinfrastruktur borde väl i rimlighetens namn innebära att högskolan kom närmre studenterna. Inte längre ifrån dem.

Patrice Soares

Utbildningspolitisk krönikör