Tre avstängda och en varnad

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Tre studenter har dömts skyldiga till fusk vid en inlämningsuppgift av disciplinnämnden. Ytterligare en student får en varning för en mindre del plagiat i en uppsats. 

En student vid institutionen för hälsa, vård och samhälle har fuskat vid en inlämningsuppgift. Disciplinnämnden dömer henne till fyra veckors avstängning eftersom hon har kopierat text från en annan students inlämnade uppgift.

Pluggar i Uppsala

Sex veckors avstängning blir det för den student vid juridiska fakulteten som kopierat text till två inlämningsuppgifter värda en respektive två högskolepoäng. I dag läser studenten vid Uppsala universitet, vilket gör att studenten kan fortsätta studera men utan studiemedel eftersom det fryses. 

På språk- och litteraturcentrum får en student en varning av disciplinnämnden. Anledningen är att hon har parafraserat och försökt ge intryck av att själv ha skrivit texten. Studenten får en varning eftersom omfattningen av den plagierade texten ses som ringa.

Okej att klippa och klistra

Ett mer uppmärksammat fall handlade om två studenter vid juridiska institutionen. De misstänktes för att ha fuskat genom att lämna in identiska texter – enda skillnaden var ett ord. De båda studenterna menade att de skrivit texterna i samma textdokument på datorn och att en av dem hade klippt och klistrat in den andres text på inlämningsuppgiften.

Disciplinnämnden väljer dock att fria de två studenterna eftersom det inte är otänkbart att studenten råkat klippa och klistra fel. Två av de fyra nämndemännen reserverar sig till beslutet. De menar att det är klart att de två studenterna haft uppsåt att vilseleda vid inlämningsuppgiften och yrkar på att påföljden borde bli tre veckors avstängning för de båda studenterna.

App, app, app

Ytterligare en student stängs av i sex veckor på grund av fusk vid en salstenta. Studenten pluggar matematik och har använt en avancerad miniräknare från appen wolframalpha.com. På salstentan var endast papper och penna tillåtna hjälpmedel men examinatorn fattade misstankar när studentens notation på en av uppgifterna skilde sig från tidigare och inte kunnat förklara hur hon gjort ett steg i lösningen.