Fem avstängda för fusk

- in Nyheter
@Carl-Johan Kullving

Ytterligare fem studenter stängs av för fusk. Fusket handlar främst om plagiat i olika inlämningsuppgifter och påföljden är flera veckors avstängning från undervisningen. Det har disciplinnämnden beslutat.

En student på nationalekonomiska institutionen stängs av i sex veckor för att ha fuskat på en hemtentamen. Tentan var värd 7,2 högskolepoäng och studenten har kopierat direkt från olika källor – totalt fyra av fem frågor var kopierade rakt av utan källhänvisning.

På centrum för teologi och religion fuskade en annan student på en tentamensuppgift. Tentamen handlade om en och en halv högskolepoäng och studenten hade hämtat text från internet utan att ange källa eller sätta citationstecken. Därför får studenten tre veckors avstängning.

Ytterligare en ekonomistudent fälls för fusk av disciplinnämnden. Studenten pluggar på företagsekonomiska institutionen och har plagierat en kompletteringsuppgift. Examinationen stod för två högskolepoäng. Disciplinnämnden bedömer att det är en relativt ringa omfattning av högskolepoäng och därför får studenten fyra veckors avstängning.

En karta och text från en tidigare students inlämningsuppgift har plagierats i en ny inlämning på institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Studenten får tre veckors avstängning eftersom det är en mindre omfattning av högskolepoäng som examinationen bestod av.

Sex veckors avstängning fick den student från institutionen för kulturvetenskaper som fuskade på sin hemtentamen. Tentan bestod av 7,5 högskolepoäng och studenten hade för stor samstämmighet med olika internetkällor.

Två studenter blev varnade av disciplinnämnden. De har kopierat andra källor till sin uppsats på institutionen för psykologi och har därmed försökt att vilseleda examinatorn. Fusket var så ringa så disciplinnämnden nöjde sig med en varning.