Kortstrul satte stopp för nationsbesök

- in Nyheter, Studentliv, Studentlund
@Annika Skogar

Inom den närmsta tiden ska de som betalat in sin Studentlundsavgift få kortet på lådan. Förra terminen fick dock Frida Hansson aldrig något kort, trots att hon betalat.
Det var tråkigt, jag kunde aldrig hänga med mina kompisar ut på nation, säger hon.

Det är Terminsräkningsföreningen som sköter distributionen av Studentlunds-kortet. Problemet med kort som inte dyker upp hos medlemmarna är känt hos dem.
– Tyvärr är problemet större än vad man kan önska, säger Oskar Palmerot, ordförande för Kuratorskollegiet vars medlemsnationer är anknutna till Terminsräkningsföreningen.

Ny termin – nya problem
Vad problemet har sitt ursprung menar Oskar Palmerot har varierat från termin till termin.
– Någon gång kan det handla om att våra underleverantörer missar i namnlistorna och ibland har det blivit fel i överlämningen av listor, säger han.
– Det pågår dock ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Frida Hansson, som just nu pluggar nationalekonomi, har den här terminen gjort ett nytt försök för att komma ut på nation.
– Jag betalade för någon vecka sedan så nu är det bara att hoppas att jag får ett kort den här gången.

Viktigt att höra av sig
Förra terminen hörde Frida Hansson aldrig av sig till någon om sitt frånvarande kort. Oskar Palmerot uppmanar dock alla som tycker att det dröjt väl länge med kortleveransen att höra av sig till sin nation.
– Kontakta nationen direkt så hör de i sin tur av sig till Terminsräkningföreningen. Nationen kan även fixa ett betalningsintyg som kan användas i väntan på kortet, säger han.

Fakta

[checklist]

Detta är:

  • Studentlund: Ett samarbete mellan kårer, nationer och Akademiska föreningen som bildades efter kårobligatoriets fall 2010. Den enskilde studenten betalar in en summa som ger medlemsskap i  kår, nation och Akademiska Föreningen.  
  • Terminsräkningsföreningen: Ett samarbete mellan åtta kårer och samtliga nationer att sköta kår- och nationsavgifterna.
  • Kuratorskollegiet: Ett samarbete mellan alla nationer i Lund förutom Smålands. Jobbar med frågor som rör nationerna gemensamt.

_______________________________________________
Om man ännu inte fått sitt kort så går det också att använda det virtuella studentkortet via Studentkorts-appen.
[/checklist]