Han föreslås bli din nya rektor

- in Nyheter
@Kenneth Carlsson

Torbjörn von Schantz heter Lunds universitets näste rektor – i alla fall om universitetskollegiet får som de vill.

I ett drygt halvår har Lunds universitet jobbat intensivt för att hitta rätt kandidat att efterträda rektor Per Eriksson när han avgår vid årsskiftet. De många aspiranterna har sedan dess skalats ner till fyra toppkandidater.

Måndagens omröstning i universitetskollegiet, som består av representanter från studenter, lärare och anställda, skulle visa vem de ville se som universitets nya rektor. Och vem rösterna pekade på stod klart tidigt. Av sammanlagt 46 röster fick Torbjörn von Schantz 27 stycken, klart mer än vad de andra sökande fick tillsammans.
– Vi står helhjärtat bakom Torbjörn von Schantz eftersom han lever väl upp till kravprofilen som universitetskollegiet tagit fram, samt den mer detaljerade profilen som vi studenter haft, säger Ludvig Sundin, studentrepresentant i universitetskollegiet.

Bland de mest bärande delarna i studenternas profil finns att den nya rektorn ska värna om studenternas åsikter och ha en bra helhetssyn på universitetet.
– Han har ett väldigt gott renommé när det gäller studentinflytande. Samtidigt upplever vi att han är en ledare som värnar om det breda universitetet, att han är mån om att upprätthålla grundutbildningarna i en bredd av ämnen, säger Ludvig Sundin.

Torbjörn von Schantz är för närvarande prorektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Han har tidigare varit dekan för naturvetenskapliga fakulteten och var en av toppkandidaterna redan förra gången Lunds universitet skulle välja ny rektor.
Närmast ska ett förslag om ny rektor läggas till universitetsstyrelsen. Den 19 september tar de sedan beslut om vem de ska föreslå att regeringen utser till ny rektor.