Vem pallar pendla i vinter?

- in Frågan

Inställda och försenade tåg är en välkänd vintermelodi för många som pendlar mellan Malmö, Lund och Helsingborg. Blir det samma sak i år?

Att pendla kan vara en riktig plåga. Och knappast blir det lättare under vintern då det känns som att förseningarna bara ökar. Enligt Skånetrafiken har dock antalet förseningar minskat sedan den hårda vintern 2009- 2010.
– Vi har sett en förbättring dels på grund av milda vintrar, men även på grund av att det körs färre tåg vid dåligt väder för att undvika tågstopp, säger Ulrika Medius, presschef vid Skånetrafiken.

Även snöfritt ger förseningar
Färre tåg ger så klart även färre platser att sitta på, vilket bidrar till trängseln. Om de mildra vintrarna fortsätter är det ingen som vet i nuläget, men klart är att förseningar förekommer även under andra snöfria månader. Skånetrafiken skyller det på ett eftersatt underhåll av järnvägen, som Trafikverket ansvarar för.

Pågatågen punktligare
De som åker mellan Malmö och Lund kan få det mer struligt än de som åker mellan Lund och Helsingborg, eftersom sträckan är mer utsatt för snödrivor. För den som står på perrongen och väljer mellan Öresundståget eller Pågatåget kan dock det sistnämnda vara det rätta valet.
– Pågatågen är punktligare än Öresundstågen eftersom dessa kör kortare sträckor och förseningar orsakade av snöfall inte är lika frekventa, säger Ulrika Medius.

Bussen är säkrast
Om ett tåg skulle stanna i Köpenhamn eller Göteborg kan det försena Öresundståg även i Skåne. Men även Pågatåg blir försenade, och ett tips kan vara att byta färdmedel helt.
– Mest pålitlig är regionbussen då det är lättare att röja hinder från vägarna, säger Mats Ohlsson vid Skånetrafikens pressjour.
Har du något tips till pendlaren som vill komma i tid till föreläsningen under vintern?
– Var ute i god tid, följ Skånetrafikens information och var ödmjuk inför naturen, säger Mats Ohlsson.