Somalia väljs bort för samarbete

- in Nyheter

Lunds universitet vill genom en ny strategi öka samarbetet med afrikanska universitet. Trots detta väljs Golis University i Somalia bort.

Lunds universitet har nyligen tagit fram en strategi för att öka samarbetet med universitet i afrikanska länder. Som en form av biståndsarbete är det tänkt att strategin bland annat ska gynna student- och lärarutbyten, forskningssamarbeten, bidra med läromedel och främja universitetens utveckling.

Mubarik Abdirahman var hoppfull inför Lunds universitets nya Afrikastrategi. Men istället för "Hej" blev det "Nej". Foto: Pressbild
Mubarik Abdirahman var hoppfull inför Lunds universitets nya Afrikastrategi. Men istället för ”Hej” blev det ”Nej”.
Foto: Pressbild

Fick nej
Malmöpolitikern och den före detta lundastudenten Mubarik Abdirahman var hoppfull inför Lunds universitets nya Afrikastrategi. När han kontaktade Lunds universitet för ett potentiellt samarbete med Golis University i Somalia fick han ett nej utan en chans till att förklara vad som var tanken med samarbetet.
– Jag trodde åtminstone att de skulle vara intresserade av ett möte för att se om det fanns några gemensamma beröringspunkter, säger Mubarik Abdirahman.
– Det blev en besvikelse över universitets nya Afrikastrategi när de sa nej utan att veta vad det hela handlade om, fortsätter han.

Inte prioriterade
Pär Svensson är expert på enheten Externfinansierade projekt på Lunds universitet och den som svarade på Mubarik Abdirahmans förfrågan. Han menar att Somalia inte är ett av de länder som är prioriterade i Afrikastrategin.
– Vi vill satsa på att utveckla redan påbörjade samarbeten och utöka redan etablerade kontakter, vi har inte haft något samarbete med Somalia tidigare och valde att tacka nej, säger Pär Svensson.

Måste finnas mervärde
Pär Svensson menar att det måste finnas ett mervärde, till exempel finansieringsmöjligheter, för att Lunds universitet ska intressera  sig för ett helt nytt afrikanskt samarbete. Även säkerhetsläget i ett land påverkar samarbetsmöjligheterna och Somalia har bedömts för riskabelt att skicka studenter och lärare till av Lunds universitet. Men Mubarik Abdirahman anser att samarbeten behövs för landets uppbyggnad.
– Det är tråkigt eftersom det är extra viktigt att ta chansen att bygga upp samhällen i länder där läget precis har börjat stabiliseras och blivit mindre konfliktfyllt, som i Somalia. Utbildning är ju den bästa sortens bistånd, säger Mubarik Abdirahman.

Samarbete med Malmö högskola
Genom att fokusera på att närma sig några afrikanska lärosäten har strategin gjort det lättare för Lunds universitet att prioritera sina samarbeten, hävdar Pär Svensson. Frågan är om strategin stänger dörrar som tidigare stått på glänt för de ickeprioriterade länderna. Efter att ha fått nej från Lunds universitet kontaktade Mubarik Abdirahman istället Malmö högskola. Där fick han ett mer öppet bemötande och ett samarbete har inletts.
– De ville höra på våra visioner om samarbetet och vi sattes i kontakt med ett engelskt universitet vars e-bibliotek Golis University i Somalia nu fått tillgång till, vilket är fantastiskt. Det hela hände på bara ett enda möte, säger Mubarik Abdirahman.

Prorektor Eva Wiberg som varit med i etablerandet av Afrikastrategin säger i en kommentar till Lundagård att hon inte vet så mycket om det specifika fallet och att samarbeten ofta sker på fakultetsnivå och därför inte går genom henne.