Vad ska hända med Jesus i Helsingborg?

- in Frågan

Det före detta församlingshemmet på Söder i Helsingborg ska bli studenternas nya lokaler. Men frågan om vad som ska hända med de kristna symbolerna i byggnaden är faktiskt mer komplicerad än man först kunnat tro.

I dag finns Campus Helsingborgs studentföreningar och kårer samlade i Konsul Perssons villa, ”Villan” i folkmun.  Men Campus verksamhet har expanderat ordentligt sedan starten för 15 år sedan och intresset för studentlivet har vuxit märkbart.

– Vi har helt enkelt växt ifrån Villan och behöver större lokaler, säger Evelina Peterson, vice ordförande i studentkåren Agora.

Studentorganisationerna och Helsingborgs stad hittade snart rymligare lokaler i Gustav Adolfs församlingshem. Nu är flytten planerad till våren och invigning preliminärt till mars 2016.

K-märkt problematik
Men flytten kommer inte helt utan problem. Studentorganisationer ska vara religiöst obundna vilket gör det problematiskt med alla de kristna reliker och symboler som finns i huset.

De flesta föremål är dessutom K-märkta och får därmed inte plockas ner. Särskilt tydlig är problematiken när det gäller den stora Jesus-figuren på byggnadens framsida. Den får inte tas ner – och den får inte synas. Så vad ska egentligen hända med Jesus?

– Den bästa lösningen just nu verkar vara att sätta en skylt över den, där studenthusets ännu inte bestämda namn kommer att stå.  Alltså att täcka över den, men den finns tekniskt sett fortfarande kvar, säger Stampus ordförande Andreas Christensson.

Framtidsinvestering
I samband med den renoveringen som just nu pågår av huset måste även de K-märkta föremål som finns inomhus döljas. Lite knepigt, men Gustav Adolfs församlingshem är mer än tre gånger så stort som Villan och alltså ändå en god investering för framtida studentliv.

– Det kommer ge betydligt bättre förutsättningar för sittningar, mötesrum och egentligen all daglig verksamhet, säger Andreas Christensson.