Kroppsvisitation ska stävja provfusk

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Högskoleprovet har i flera år dragits med fuskproblematik och nu har de ansvariga tröttnat. Universitets- och högskolerådet vill i framtiden kunna ”granska provdeltagares tillhörigheter” genom att visitera personerna.

[ads1]

Högskoleprovet har under tidigare år varit drabbat av flera omfattande fusk. Rapporter har inkommit om provdeltagare som har betalat tiotusentals kronor för att få hjälp av utomstående för ett så bra provresultat som möjligt – bland annat genom direktkontakt eller att de gör proven i ens ställe.

Och nu har de ansvariga tröttnat.

Många olika åtgärdsförslag
I ett förslag till regeringen presenterar Universitets- och högskolerådet, UHR, ett åtgärdspaket för att komma till bukt med problemen. Bland annat föreslås att provdeltagare ska lämna sina svar ”på heder och samvete” och därigenom bli åtalbara vid brott mot provstadgarna.

Utöver det vill UHR kunna installera utrustning som stör yttre kommunikation och även kunna erbjuda ett sekretesskydd för personer som tipsar om fusk på högskoleprovet.

– Vid provgenomförandet hösten 2015 blev det uppenbart att nuvarande regler inte räcker för att stoppa de nya former av fusk som är möjliga med modern teknik, säger Tuula Kuosmanen, avdelningschef på UHR och ansvarig för högskoleprovet.

Vill kunna kroppsvisitera
Men UHR:s åtgärdskrav för att stävja fusket stannar inte där. I sitt förslag skriver de att provvakter borde få befogenhet att använda kroppsvisitation för att upptäcka utrustning som kan användas för fusk – trots att det skulle ”innebära långtgående intrång på individens integritet”, som de själva skriver.

– Det är komplicerat när det gäller integriteten, men rent krasst har provvakterna i dag inte några möjligheter alls att komma åt problemen med dold elektronisk utrustning, säger Åke Lernefalk, pressansvarig för Universitets- och högskolerådet.

Hur skulle en sådan här visitationsprocess se ut?
– Vi har inte analyserat det i detalj. Det enklaste vore kanske att ha en elektronisk båge, som de har på flygplatser, för att undersöka om någon provdeltagare har något på sig som de inte borde. Men det vore förstås svårt att få till i alla 2800 provsalar där provet görs.

Åke Lernefalk betonar att förslagen på åtgärder ska ses på ur ett rent tekniskt perspektiv – vilka problemen är och vad man kan göra åt dem.

– Vi har inte gjort en bedömning av de etiska och juridiska aspekterna av förslagen och lägger ingen värdering i dem, säger han.

51 av 65 000 har tagits
Under förra höstens skrev närmare 65 000 personer högskoleprovet – av dem fick 51 personer sitt provresultat indrag på grund av fusk. Men trots det förhållandevis få fallen av fusk, menar UHR att det ändå krävs krafttag.

– Dels vet vi inte hur stort mörkertalet är. Vi vill också göra en tydlig markering om att det inte är okej att fuska, säger Åke Lernefalk.

Förslaget lämnades till regeringen i mitten av april och UHR väntar nu på deras utlåtande.