Blekingska bygger nytt och flyttar nationsverksamheten

- in Nyheter
@Tindra Englund

Blekingska nationen planerar ett helt nytt nationshus med plats för mellan 150 och 200 nya bostäder – mellan Ideon och Vattenhallen. Dessutom är planen att flytta all nationsverksamhet till det nya huset.

– Kommunen, universitetet och Akademiska Hus satte upp ett utmanande mål för ett par år sedan – att råda bot på bostadsbristen och öka beståndet av studentbostäder i Lund. Den utmaningen antog vi. Genom nybyggnationen tar vi både vårt samhällsansvar och ger en större krets studenter möjlighet att ta del av Blekingskas populära och unika verksamhet, säger Johan Dalén, ordförande i nationens bostadsstiftelse Herulero.

Planerna på väster skrotade
Nationen hade först planer på att bygga en extra huskropp invid de övriga nationshusen på Väster, men så för ett par år sedan började man föra diskussioner med Akademiska Hus om att få köpa en tomt i den expansiva nordöstra delen av Lund, i närheten av bland annat ESS, Ideonområdet,  Medicon Village och en rad så kallade kuvösverksamheter.

– Utvecklingen har spelat oss i händerna – vi för diskussioner med kommunen och det ser ut som att vi kan komma att få både en busshållplats och en spårvagnsdito i vår absoluta närhet, säger Bert-Inge Storck, tidigare vd för Karlshamnsbostäder som tillsammans med Akademiska Hus utvecklat byggområdet.

Troligen säljs de nuvarande lokalerna
Vad som kommer att hända med de nuvarande nationslokalerna på Väster är ännu inte bestämt.

– Vi ser väl såklart att husen kommer att drivas vidare som bostäder i någon form, men om vi kommer att göra det själva eller sälja dem vidare till någon annan, det är ännu inte klart. Spekulanter saknas inte, och vi är helt klart öppna för fler förslag, avslutar Johan Dalén.

Det finns ännu inga exakta datum för när bygget kommer att dra igång. Men teoretiskt sett så räknar Blekingska med att ha en färdig detaljplan om ett år och i det scenariot ligger ett färdigt bygge ungefär tre år fram i tiden.