”Vi har fler lärarledda timmar än HTS visar”

- in Debatt
@Lundagård

Tobias Hägerland, studierektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap, menar att uppgiften i Lundagård 5/16 om att studenter som läser religionsvetenskap och teologi bara har 3,5 undervisningstimmar i veckan är missvisande och bygger på brister i undersökningens metod. 

Reportaget ”Ensam med böckerna” i Lundagård 5/2016 uppmärksammar den viktiga frågan om hur resursbrister inverkar på den undervisningstid som Lunds universitets studenter får på sina kurser. Bland annat nämns resultaten av den undersökning som Humanistiska och teologiska studentkåren genomförde och presenterade tidigare under året. I detta sammanhang återges uppgiften om att ”den genomsnittliga teologi- och religionsvetenskapsstuderande bara har tre och en halv timmes lärarledd undervisning i veckan”, ett påstående som också återkommer på ledarsidan.

Som ansvarig för utbildningen vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) vill jag påtala att denna uppgift är missvisande. Den härrör från ett metodfel i undersökningen, där antalet schematimmar har slagits ut på antal kurser utan hänsyn till vad det är för typ av kurser. På uppsatskurser tillkommer individuell handledning, och den syns oftast inte i något schema. Om en institution då har många uppsatskurser kommer det genomsnittliga antalet schematimmar att bli lågt.

Till exempel: av de tjugo CTR-kurser som ingår i underlaget för ht 2013 utgörs 7 helt eller delvis av examensarbeten. Det genomsnittliga antalet timmar blir följaktligen mycket lågt. Likaså är det rimligt att förvänta sig mer schemalagd undervisning på grundläggande nivåer än på högre, varför ett stort utbud av kurser på avancerad nivå också drar ner snittet – såvida de inte utformas helt som självstudiekurser, för då räknas de bort i statistiken.

Att CTR:s utbildning skulle utmärka sig för extremt få undervisningstimmar stämmer helt enkelt inte. Studenterna på vår grundkurs har till exempel 8-9 timmar undervisning i veckan, vilket står sig ganska väl i jämförelse med andra institutioner och ämnen vid de humanistiska och teologiska fakulteterna.

Inget av detta förtar poängen i HTS undersökning och Lundagårds reportage: det är alldeles för lite undervisning på de flesta kurser. Man kan ibland fundera över om den bästa kvalitetssäkringsåtgärden inte helt enkelt vore att anslå lite mer medel så att vi kan låta lärarna undervisa mer.

/Tobias Hägerland

Studierektor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR)

 

Läs även: HTS replik ”Undersökningen är inte missvisande”