Humjurdagen – för en humanjuridisk arbetsmarknad

- in Nyheter
@Tindra Englund
Studenter på Juridiska fakulteten i Lund vill bredda bilden av vilka sorts arbeten juriststudenter har att se fram emot efter examen. För första gången någonsin arrangeras Humjurdagen – en humanjuridisk arbetsmarknadsdag.

Studenter på juristprogrammet har ofta en tydlig bild av vad deras framtida arbetsliv kommer föra med sig – ett jobb inom rättsväsendet eller möjligtvis på en affärsjuridisk byrå. Arrangörerna av Humjurdagen genom en arbetsmarknadsmässa visa på de många fler arbetsplatser och vägar inom juridiken som finns.

Arrangörerna är själva studenter och har upplevt att utbildningen och studentkåren sällan erbjuder anknytning till arbetsplatser som arbetar humanjuridiskt – till exempel genom att representera den vanliga människan eller driva påverkansarbete genom juridiken.

– Vi kände att vi inte kommer i kontakt med humanjuridiska arbetsplatser under utbildningen. Att varken kåren eller fakulteten erbjuder en sådan anknytning. Eftersom vi själva vill jobba med sådant tyckte vi att det fanns ett tomrum där som behövde fyllas, säger Alice Åberg som är en av arrangörerna.

Hon tycker även att det är problematiskt att dessa kontakter i övrigt saknas under utbildningen.

– Jag tycker att juridiken är bred och jag tycker att det är viktigt att den används på ett bra sätt och att vi får se den sidan också. Att det inte bara handlar om affärsjuridik och rättsväsendet utan att man också kan göra mycket annat med sin utbildning.

Enligt Alice Åberg har responsen från andra studenter dessutom varit mycket positiv.

– Det har varit jättemånga som sagt att de är glada att det ska bli av och att de har saknat det här inslaget. Jag hoppas att folk i och med detta får upp ögonen för nya arbetsplatser samt nya perspektiv på vad vi kan göra med vår utbildning, säger Alice Åberg.

Arbetsmarknadsdagen kommer att hållas den 29 november 2016. Till Humjurdagen kommer arbetsgivare såsom fackförbunden Vårdförbundet, ST, myndigheterna Barnombudsmannen och Malmö stad och advokatbyråer. Under dagen kommer det även hållas föreläsningar och panelsamtal om bland annat migrationsrätt.


Humjurdagen är en förening av juriststudenter som går olika terminer på Juridiska Fakulteten i Lund. Arbetsmarknadsdagen är gratis för deltagare och utställare och finansieras av Vänsterjuristerna Lund och Feministiska juriststudenter.