”Nödvändigt att erkänna barnäktenskap”

- in Nyheter

Ska Sverige erkänna utländska barnäktenskap? Dubbelmoral, menar vissa. Nödvändigt i praktiken, säger andra.  På Juridiska föreningens JiA-debatt debatterades frågan av kända namn som Göran Lambertz och Sven-Erik Alhem.

För att få gifta sig i Sverige måste man vara 18 år. Men om ett gift par invandrar till Sverige finns andra regler. Huvudprincipen är att ett äktenskap som godkändes i hemlandet även godkänns i Sverige, utom vid tvång eller när makarna är under 15 år.

Kritiserat regelverk
Reglerna har tidigare i år kritiserats från politiskt håll. Inte minst när det uppmärksammades att Malmö stad placerat minderåriga flickor som flytt till Sverige tillsammans med sina vuxna makar. Flera tunga rättsvetare har dock tagit reglerna i försvar.

På Juridiska föreningens arbetsmarknadsdagar, JiA, fick en panel med både professorer, kommunpolitiker och profiler från rättslivet chansen att debattera frågan grundligt.

”Kan inte underkänna alla äktenskap”
Förespråkarna för att erkänna utländska barnäktenskap pekade ofta på praktiska skäl.
– Om ett par 50-åringar gifte sig när de var 17 år, och lever tillsammans sedan dess, kan vi inte vägra erkänna deras äktenskap när de kommer till Sverige. Det blir fel, säger Göran Lambertz, domare i Högsta domstolen och tidigare statlig utredare av barnäktenskap.

Göran Lind, professor i familjerätt vid Örebro universitet, var inne på samma spår och vände på perspektivet.
– I Mississippi måste man vara 21 år för att gifta sig. Är det rimligt att de underkänner våra svenska ”barnäktenskap” och inte betraktar en del av oss som gifta? Det skulle bli störningar i hela den internationella samvaron, säger han.

En annan aspekt lyftes fram av Michael Bogdan, professor i internationell privaträtt vid Juridiska fakulteten i Lund, nämligen det skydd och de rättigheter äktenskapet medför.
– En risk med att inte erkänna utländska äktenskap är att faderskapspresumtionen när kvinnan blir gravid försvinner. Det kan ställa till praktiska problem, speciellt om mannen dött eller befinner sig utomlands, säger Michael Bogdan.

”Barn kan inte samtycka”
Men alla var inte lika positiva. Philip Sandberg (L), kommunalråd i Lund, dömde ut dagens lagstiftning. Reglerna måste vara lika för alla, argumenterade han, och ifrågasatte dessutom gränsen mellan barn- och tvångsäktenskap.
– Barnombudsmannen menar att alla giftermål där makarna är under 18 år är tvångsäktenskap, eftersom barn inte är myndiga att samtycka till äktenskap, säger Philip Sandberg.

Sara Mohammad, från organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, blev själv tvingad att gifta sig som barn. Hon pekade särskilt ut hederskultur som ett skäl för att aldrig erkänna barnäktenskap.
– De andra debattörerna förstår inte hur det känns att få en Kalasjnikov riktad mot sitt huvud. Barnen i de här äktenskapen behöver skydd. I dag blir de bortgifta mot sin vilja, våldtas inom äktenskapet, misshandlas och tvingas till slavarbete vid spisen, säger Sara Mohammad.

En annan stark kritiker av olika måttstockar för svenska och utländska äktenskap var tidigare chefsåklagaren Sven-Erik Alhem.
– Vi gick i framkant för att förbjuda barnaga. Ska vi tillåta det så länge föräldrarna kommer från andra länder? Bara litegrann? Nej, våra lagar gäller, även när det kommer till äktenskap, säger Sven-Erik Alhem.