Juristernas tentor blir digitala

- in Nyheter
@Marcus Bornlid Lesseur

Tiderna förändras, och tentaprocedurerna med den. Juridicum slår ett slag för moderniteten och introducerar digitala tentor på samtliga kurser.

De senaste åren har Kungliga tekniska högskolan, Chalmers och Handels experimenterat med digitala tentalösningar. Nu har turen även kommit till Juridiska fakulteten i Lund. Den tredje september fattade fakultetsstyrelsen beslut om att införa digitala tentor på samtliga terminer med omedelbar verkan. Någon som applåderar denna utveckling är Rasmus Ringström, ordförande för Juridiska föreningen.
– Digitala tentor är något som har varit efterfrågat ända sedan jag började läsa här i Lund, och även långt innan dess. Så vi har länge haft som ambition att driva igenom det här, men tidigare har vi inte fått stöd från fakultetens sida, säger Rasmus Ringström.

Faktulteten tidigare skeptisk
Bakgrunden till det initiala motståndet från fakultetens sida förklarar Rasmus Ringström med att tekniken, då frågan först lyftes, var relativt oprövad i Sverige. Nu låter dock tongångarna annorlunda. Rasmus Ringström tror att det beror på tentaprogrammet DigiExam, som har provkörts på de ovan nämnda skolorna.
– Det har varit en stor framgång och det gör att fakulteten förmodligen känner sig mer trygga med att satsa på detta. Förra året så testade man programmet på en fördjupningskurs, där det fick otroligt bra resultat. Och nu i våras så använde man sig av det på en grundkurs i skatterätt. Då var det ungefär 80 procent som valde att använda sig av datorn, och överlag så har responsen varit väldigt bra, säger Rasmus Ringström.

Inget för fuskare
Tentaprogrammet DigiExam installeras på studenternas egna datorer, men precis som förut skrivs proven sedan i vanliga tentasalar.
Richard Mauritsson är avdelningschef för IT-avdelningen på Juridiska fakulteten och en av de ansvariga för införandet av systemet. Han framhåller att det är ett idiotsäkert system som knappast kan utnyttjas av potentiella ”fuskare”.
– Systemet funkar som så att alla övriga program i datorn fryses ned under själva tentatillfället, så jag har fullt förtroende för att systemet kommer att fungera alldeles utmärkt, säger Richard Mauritsson.

I likhet med Rasmus Ringström är Richard Mauritsson en hängiven anhängare av den digitala utvecklingen. Han uttrycker att det är viktigt att universiteten anpassar sig till de yngre årskullarna, som i viss grad har vant sig av att arbeta med papper och penna på högstadium och gymnasium.
– Det är min uppfattning att universitetet står inför en utmaning nu när de kullar av studenter som har datorer under hela sin uppväxttid börjar trilla in. Har man under hela sin skoltid arbetat i den digitala världen, och om vi inte är beredda att anpassa oss till det, tror jag att det i förlängningen kan ligga universitetet i fatet, säger Richard Mauritsson.

Digitala tentor

[checklist]

  • Fakultetsstyrelsen vid Juridiska fakulteten fattade den 3 september beslut om att införa digitala tentor på samtliga terminer med omedelbar verkan.
  • Tentorna kommer att skrivas genom tentaprogrammet DigiExam.
  • Den som vill använda papper och penna även framöver är helt fri att göra det.

[/checklist]