Hur överklagar man ett betyg?

- in Frågan

Känner du dig orättvist bedömd i en kurs? Bara lugn, Lundagård vet vad som gäller om du vill få ditt betyg omprövat.

Ett överklagande innebär att ett beslut tas upp av en överinstans, med befogenhet att ändra det ursprungliga beslutet. Något sådant är i dag inte möjligt när det kommer till betyg, även om detta flera gånger utretts och föreslagits.

Däremot har man som studerande rätt att få ett beslut om betyg omprövat av examinatorn, enligt Högskoleförordningen 6:24. Det är även möjligt att få ett betyg rättat av examinatorn i efterhand, i enlighet med 26 § i Förvaltningslagen, om något rent misstag begåtts.

”Upp till examinatorn”
Hur man i realiteten får ett resultat omprövat varierar mellan institutionerna. På de flesta gäller det att höra av sig till studieadministratören eller examinatorn med en skriftlig motivering till vad som borde ändras och varför.

Enligt Daniel Huledal, som är chef för universitetets examensavdelning, beror chanserna att få ett betyg omprövat nästan helt på examinatorns inställning.

– Det är upp till den som satt betyget att avgöra hur höskoleförordningens krav på att beslutet var ”uppenbart oriktigt” ska tolkas i det konkreta fallet. Om examinatorn inte vill samarbeta kan man möjligen ta upp hur omprövningar hanteras generellt med institutionen eller fakulteten, men då får man nog ha en hel del på fötterna, säger han.

Det finns ingen konkret statistik på antalet omprövningar, men Daniel Huledal säger att det är ganska många studerande som försöker utnyttja möjligheten till omprövning.

– Speciellt på Juridiska fakulteten. De har en tregradig betygsskala och betygen betyder mycket för studenterna där. På Medicinska fakulteten, där man blir godkänd eller underkänd, förekommer det knappt. Generellt handlar omprövningar nästan alltid om att man vill ha ett högre betyg, inte att man vill bli godkänd.