Många orsaker till att studenter mår dåligt

- in Nyheter
@Tindra Englund

I förra veckan rapporterade Lundagård om att studenthälsan har svårt att möta de ökade behoven från studenterna. Ulrika Linse Strömland jobbar som psykolog på Studenthälsan i Lund. Hon tror att ett ökat söktryck har flera orsaker.  

– Det många svenska studenter anger är komplexiteten i tillvaron. Å ena sidan är det fantastiskt att det finns så många möjligheter, å andra sidan lägger det ett stort ansvar på individen då inget är givet, säger Ulrika Linse Strömland.

Enligt henne fanns det förr en tydligare mall att följa och därmed en enkelhet i tillvaron.
– Idag jämför du dig via sociala medier inte bara med de 25 andra i din klass utan med människor i hela världen, säger Ulrika Linse Strömland.

Ansträngt läge
Läget på Studenthälsan är enligt henne ganska ansträngt. Tidigare år har man sett ett mönster med toppar och något lugnare perioder. Men under hösten 2016 har det varit ett konstant högt tryck.
– Det är samma sökorsaker som de senaste åren bland annat stress, prestationsångest, oro, nedstämdhet och prokrastinering. Men däremot har vi har lagt märke till att det generellt sett är en större tyngd i problematiken. De som söker sig till oss mår sämre och har en mer nedsatt förmåga än tidigare, säger Ulrika Linse Strömland.

Om utbildningen har en låg grad av struktur med få föreläsningar och mycket självstudier så kan det enligt henne också bidra till att studenterna får svårare att planera sina studier vilket leder till att de blir stressade, skjuter upp det och mår dåligt.
– Vi ser även en tydlig trend att det ofta är under de perioder då studenterna måste jobba väldigt självständigt och utan struktur, det är då svackorna kommer, säger Ulrika Linse Strömland.

Internationella studenter extra utsatta
Hon har även lagt märke till att de internationella studenterna vid universitet ofta är extra utsatta.
– Förutom samma problematik som de svenska studenterna påverkas de även av själva anpassningen. En anpassning som gäller både det kulturella som sociala koder men även upplägg och utbildningsperspektiv. Om du i ditt hemland haft någon form av bekymmer tillexempel med stress, ångest eller nedstämdhet så kan detta ibland förstärkas då du befinner dig i ett nytt sammanhang utan ditt vanliga stöd och nätverk, säger Ulrika Linse Strömland.

En annan faktor som många av de internationella studenterna nämner som ett bekymmer är mörkret.
– Vi svenskar påverkas också av mörkret men vi vet i vart fall att allt blir mycket ljusare i december och att efter jul så vänder det och blir ljusare igen.  Eftersom vi vet att det vänder och drar vi ned på kraven till dess, säger Ulrika Linse Strömland.

Under hösten har studenthälsan tillsammans med externa relationer kört en föreläsning om hur du påverkas av bristen på ljus och vad du kan göra för att inte drabbas av en vintertrötthet och nedstämdhet så kallad ”winter blues”.

 Ulrika Linse Strömlands 10-bästa tips hittar du HÄR.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

Reducerade läkartider på Studenthälsan

Psykisk ohälsa ökar hos studenter. När en psykiatriker