Till glädjens försvar

- in Ledare
@Lundagård

I dessa mörka tider är det kanske inte helt överraskande att även Lundagård levererar sin beskärda del dystra nyheter. Därför kommer denna tidning också med en påminnelse om att cynism aldrig lönar sig. 

Det är nog få i Sverige som ser 2016 som någonting annat än ett mörkt år i historien. Årets första vecka började med nya gränskontroller vid Öresundsbron och ett staket på Kastrup, det fortsatte sedan med Brexit lagom till midsommar. Nu i juletid kan vi mysa in oss riktigt i väntan på att Trump tar över som nästa president.

Även i arbetet med detta nummer har en viss dyster stämning inte legat särskilt långt bort.

Lundagårds medarbetare Simon Appelqvist och Sebastian Rudolfsson har tillsammans med webbredaktör Tindra Englund under november granskat det ljusskygga Hincus-sällskapet vid Medicinska fakulteten. De har under arbetes gång hittat både det ena och det andra som man inte anade att ens medstudenter ägnade sig åt.

När cynism och pessimism håller på att ta över kan det vara upplyftande att istället läsa Marcus Bornlid Lesseurs kulturreportage (s.18-19). Där gör han slutgiltigt upp med idén att cynikern alltid har rätt. Tvärtom, visar forskningen, utsätter sig cynikern inte för de situationer som skapar en hög social kompetens. Utan den sociala kompetensen blir cynikern i sin tur oftare lurad och oftare utsatt för hemskheter än den som istället till synes naivt litar på sina medmänniskor.

Logiken är ganska enkel. Har du en korg med äpplen där du vet att några är ruttna kan du antingen konstatera att de är dåliga och kasta ut skiten, eller enträget testa varje äpple, och sannolikt hitta många som är bra. Med tiden kommer den som testar sig fram öva upp en förmåga att ganska snabbt se om ett äpple är bra eller dåligt. På samma sätt kan den till synes naive i verkligheten lättare skilja en trovärdig människa från ett ruttet äpple än vad den cyniske som undviker riskfyllda situationer gör.

Mitt tips till dig som läsare är alltså enkelt: Läs igenom detta härliga nummer, förkovra dig i de ljusskygga bakrummen där hemliga ordnar huserar, läs om lärare som plagierar utan konsekvenser och om samhällets sexism.

Men misströsta inte! Det finns mycket gott här i världen, trevliga evenemang, studenter och fester. Ta därför inte alla tråkiga nyheter på för stort allvar. Det bästa motgiftet mot världens elände är ett skratt – det är faktiskt vetenskapligt bevisat.

Filip Dalman Rydén