Svenska skolpengar försvunna i Afghanistan

- in Nyheter

Biståndspengar som skulle ha gått till att bygga skolor har förskingrats i Afghanistan. Enligt Blank spot project kan andelen barn som fått tillgång till skolgång varit endast hälften av vad som tidigare rapporterats.

Enligt tidigare uppgifter från den afghanska regeringen ska cirka 11 miljoner afghanska barn haft tillgång till skolgång, men i själva verket kan det vara så få som sex miljoner. Men trots att utbildningsministeriet i Afghanistan fick uppgifter om skandalen för två år sedan är omfattningen fortfarande okänd.

Det ekonomiska stödet ingår i Världsbankens rekonstruktionsfond för Afghanistan (ARTF), i vilken Sverige är en av de största givarna. Sedan 2002 har Sverige bidragit med cirka två miljarder kronor till fonden och Sida har skickat 190 miljoner till utbildningsprogrammet.

Biståndsministern Isabella Lövins statssekreterare Ulrika Modéer säger i en kommentar till Blank spot project att det i nuläget inte går att veta hur mycket svenska pengar det handlar om. Men Världsbanken håller på att utreda vad som har hänt, och har också krävt att det afghanska finansdepartementet ska betala tillbaka pengarna till Världsbanken.

Enligt Blank spot project
är Afghanistan i nuläget det som land som tar emot mest svenskt bistånd, och under tio år har regeringen förbundit sig att skicka mer än åtta miljarder kronor till landet.

Statssekreterare Ulrika Modéer menar att risken för korruption mycket hög i Afghanistan. Skandalen till trots kommer Sverige dock inte att ompröva sitt bistånd till landet. Däremot har Sida fått i uppdrag av regeringen att arbeta för att minska riskerna att skattepengar missbrukas.