Frågan: hur används semikolon?

- in Frågan

Älskat och hatat. Brukat och missbrukat. Hur ska egentligen semikolon användas? Lundagård ringde upp språkvetaren Mikael Berger som doktorerar i nordiska språk på Språk- och litteraturcentrum.

Hur tror du att det kommer sig att semikolon ofta används fel?

– Här har jag ingen undersökning att hänvisa till, utan får ge min personliga reflektion. När jag har frågat mina studenter har många sagt att de använder semikolon i stället för kolon för att semikolon ser lite annorlunda ut; det ger en känsla av att vara lite svår och djup. Jag skulle även säga att det beror på en okunskap i hur det faktiskt kan användas. Man läser inte Svenska skrivregler från pärm till pärm i skolan, speciellt inte avsnittet om skiljetecken.

Vad tycker man som språkvetare om det?

– Jag är kluven i den frågan. Jag tycker att man ska få använda språket på ett innovativt och kreativt sätt men jag skulle nog, som lärare framförallt, föreslå att man ska använda kolon när det ska vara kolon eftersom dessa två skiljetecken har olika funktioner. Annars riskerar man att eventuellt få två skiljetecken som används för samma syfte. Så jag är kluven mellan min roll som språkvetare och min roll som lärare. Min rekommendation är att använda kolon när det ska vara kolon och semikolon när det kan användas.

Hur använder man egentligen semikolon?

– Semikolon ska inte användas i stället för kolon. Enligt Språkrådets Svenska skrivregler 2017 kan semikolon användas på huvudsakligen två sätt. Mellan meningar och vid uppräkningar. Mellan meningar är det ofta något som klargörs eller utvecklas efter semikolonet. Det kan då ersätta sambandsord som ”för”, ”så”, ”samt”, ”fast” och ”utan”. Så tecknet markerar en sorts gräns mellan två meningar, samtidigt som det binder ihop dem. Före en uppräkning rekommenderar Språkrådet att man använder kolon. Till exempel ”Mikael ska köpa det här: sill, makrill och tonfisk.” Men om jag sedan vill ha en annan typ av produkt i uppradningen, kan jag använda semikolon för att markera skillnaden. Det vill säga till exempel ” Mikael ska köpa det här: sill, makrill, tonfisk; en varm mössa, yllestrumpor; äpplen och bananer”.