Sofias examensarbete plagierades – av hennes handledare

- in Nyheter

I september fälldes en doktorand, en professor och en lektor vid Lunds universitet för plagiat av två studenters examensarbeten. Sofia Hallerbäck är en av studenterna vars uppsats plagierades.

Hösten 2015 var Sofia Hallerbäck tillammans med en kurskamrat i Moçambique. De utförde fältarbete som skulle ligga till grund för deras respektive examensarbeten. De hade samma tre handledare och blev senare tillfrågade av dessa att vara medförfattare
i en artikel som skulle publiceras i tidskriften Water.
– Vi hade mejlkontakt och jag skickade tabeller, data och mitt kandidatarbete, sen hörde jag inget på några månader, vilket jag tyckte var konstigt. När vi väl fick svar skrev de att artikeln redan publicerats. Jag blev väldigt chockad, säger Sofia Hallerbäck.

Sofia kontaktade sin kurskamrat och upptäckte att artikeln var väldigt lik deras examensarbeten. I fällandet fastslogs sedan att 18 textavsnitt och en figur plagierats från deras examensarbeten.
– På ett ställe hittade jag en mening och tänkte ”den här meningen kommer jag ihåg att jag skrev”, säger hon.

Sofia Hallerbäck. Foto: Anders Blomberg

Innan Sofia och hennes kurskamrat bestämde sig för att anmäla ville de ge doktoranden, professorn och lektorn en chans att förklara.
– Vi frågade varför de tog bort oss som medförfattare och inte refererat till våra arbeten. De svarade att vårt arbete inte var på tillräckligt hög vetenskaplig nivå. Efter det anmälde vi, säger hon.

Sofia tycker inte att universitetet ska ha överseende med plagiering, även om de som plagierat varit stressade.
– Vi ska ju ha en sanningsenlig vetenskap. Som student går arbeten genom Urkund och kontrolleras på så vis och det ska ju vara lika, eller ännu hårdare, för ”riktig” forskning, säger hon.

Sofia upplever inte att hennes förtroende för Lunds universitet har försämrats till följd av händelsen.
– På ett sätt har processen varit positiv eftersom nämnden för oredlighet vid forskning tog vår anmälan väldigt seriöst. Men mitt förtroende mot institutionen och de som plagierade  har ju såklart förstörts av detta, men mer på ett personligt plan. Det känns som om det handlade om bristande rutiner, säger Sofia Hallerbäck.

Anders Ahlberg, fakultetsstudierektor för forskarutbildningen vid Lunds Tekniska Högskola, skriver i ett mail till Lundagård att inga konsekvenser ännu är fastställda för de fällda, men att det kommer bli mycket kännbara påföljder.