Studenter i Luleå plagierade från Wikipedia

- in Nyheter

Tio studenter vid Luleå tekniska universitet har fällts för fusk och stängs av under sex veckors tid. 

Vid Luleå tekniska universitet har tio studenter fällts för fusk, efter att ha plagierat sina tentamensvar. I vissa fall har studenternas svar varit i det närmsta identiska med litteraturen, och i ett av fallen ska text ha kopierats från Wikipedia. Om detta rapporterade SVT Nyheter Norrbotten i lördags.

Studenterna stängs av under sex veckors tid, enligt beslut fattat av Disciplinnämnden. Under den perioden har studenterna inte rätt till vare sig undervisning, handledning eller att lämna in examinationer. Enligt Jennie Hägg Wilhelmsson, chef för studentservice vid universitetet, beror fusken på att pandemin gjort fler tentor digitala. 

De tio studenterna har möjlighet att överklaga beslutet om avstängning i Förvaltningsrätten i Luleå.