Juridisk process efter bostadshaveri

- in Nyheter

I veckan rapporterade Lundagård att studentbostadsområdet Pålsjöäng måste utrymmas. Genom LU Bostäder har Lunds universitet ett avtal med fastighetsägaren, som nu har belagts med förbud att hyra ut lägenheterna.

Den 1 november kom beslutet från Miljönämnden i Lund att fastighetsägaren Prime Living Lund AB förbjuds hyra ut lägenheterna som ligger på Ole Römers väg 12. Fastigheterna utgör studentboendet Pålsjöäng där hyresgästerna är internationella studenter.

Enligt beslutet framgår det att fastigheterna inte uppfyller kraven i Miljöbalken och Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att få upplåtas som en bostad. Brister i lägenheterna är bland annat vatten- och fuktskador samt ventilationsproblem. Det framkommer även att problemen förekommit under flera år och att fastighetsägaren Prime Living inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att åtgärda dem.

Fastighetsägaren Prime Living hyr enligt avtal ut lägenheterna till LU Bostäder och det är LU Bostäder som studenterna har hyresavtal med. Det var när LU Bostäder kontaktade Miljönämnden i somras angående problem med råttor som nämnden även inspekterade modulerna och fann flera brister.

– För det första är detta väldigt tråkigt, säger Ulrika Verngren som är sektionschef på LU Service och har LU Bostäder som en av sina avdelningar.

– Det här är ett boende man anskaffade ganska akut för att det fanns en stor brist på studentboende. Det är moduler från Kina som sätts ihop på plats. Det alltid en risk att det kan inträffa saker i den typen av fastigheter, säger hon.

Hon menar att man länge känt till problemen på Pålsjöäng, men inte förstått omfattningen. Så när Miljönämnden kom med sitt första utlåtande kände man från universitetets håll att det var nog, och beslutade att tömma bostäderna till februari nästa år.

– Jag har regelbunden kontakt med Lunds universitets ledning, och det här är en fastighet som alla känner till. Så vi fattade ett beslut att på bästa möjliga sätt kompensera studenterna men också hitta ett annat boende till dem, senast i februari. Vi kan inte stå bakom att vi har studenter som bor där när Miljönämnden kommer med detta beslutet, säger Ulrika Verngren.

Enligt henne har universitetet inlett en juridisk process. Hennes förhoppning är att de ska komma överens med fastighetsägaren Prime Living Lund AB inom kort.

 

Lundagård har sökt Prime Living Lund AB för en kommentar.