1600 studenter får ny ordförande

- in Nyheter

I torsdags förra veckan tillsattes Olle Nordström som Medicinska föreningens nya ordförande. Det innebär att 1600 studenter får ny ordförande, efter flera veckor utan någon på posten.

Efter cirka tre månader avgick Felix Solberg som ordförande för Medicinska föreningen (MF) på grund av personliga skäl. Därefter följde en omkring sex veckor lång period med tung arbetsbörda för vice ordförande Elin Benatti och strikta prioriteringar i föreningens arbete. Det hela upphörde när läkarstudenten Olle Nordström förra veckan tillträdde som ordförande.

Olle Nordström har under hösten läst sin fjärde termin på läkarprogrammet och var samtidigt socialt ansvarig i MF:s styrelse. Under föreningens styrelsemöte den 8 november diskuterades ordförandefrågan och Olle Nordström, som redan tidigare varit sugen på ordförandeposten, tog sig an uppgiften.
– Det kom plötsligt, men det känns samtidigt bra att ta studieuppehåll och bli ordförande på heltid, säger Olle Nordström och fortsätter:
– Det blir trekvarts år av studieuppehåll och nästa höst återupptar jag studierna på termin fyra.

Hur har första veckan varit?
– Arbetet drog igång direkt och första veckan innebar möten och representation med både Kungen och Italiens president. Det har varit något överväldigande och det är mycket att lära in på kort tid. Samtidigt känner jag stort stöd från både förening, styrelse och andra kårheltidare, säger Olle Nordström och tillägger:
– Jag har nog inte greppat helheten än men nu när novembermörkret faller går jag går in i detta med energi.