Hovrätten fastställer tingsrättens dom – Lundastudent fälls för våldtäkt

- in Nyheter

Hovrätten över Skåne och Blekinge ändrar inte tingsrättens dom i det uppmärksammade fallet där en Lundastudent åtalades för våldtäkt mot en annan student. Domstolen anser det ställt utom rimligt tvivel att studenten gjort sig skyldig till våldtäkt och fastställer tingsrättens dom. Studenten döms därmed till två års fängelse och skadestånd.

I slutet av förra året åtalades Lundastudenten för våldtäkt mot en kvinnlig medstudent. Lunds tingsrätt fann det ställt utom rimligt tvivel att mannen gjort sig skyldig till våldtäkt och dömde honom till fängelse. Studenten nekade till anklagelserna och överklagade domen till hovrätten tillsammans med sin advokat.

Huvudförhandlingarna i hovrätten pågick under två dagar. Nu har domstolen beslutat att tingsrättens dom ska fastställas. Hovrätten går helt i linje med tingsrättens bedömningar och gör inga ändringar.

I den överklagade domen skriver tingsrätten att den finner det styrkt utom rimligt tvivel att målsäganden inte deltog frivilligt i de sexuella handlingarna och att mannen, mot bakgrund av hennes agerande, måste ha insett men trots det fortsatt. Därmed bedöms han ha haft uppsåt till gärningen och döms, mot sitt nekande, till två års fängelse för våldtäkt.

Läs mer: Våldtäkts dömd student får fortsätta på läkarprogrammet

Läs mer: Förvaltningsrätten avslår LU:s yrkande

Läs mer: Förvaltningsrätten avslår LU:s överklagande av om avskiljande

Läs mer: Domstolen: LU:s agerande är olagligt

Eftersom det saknas teknisk bevisning och direkta vittnen ställs parternas berättelser mot varandra. Domstolen gör därefter en trovärdighetsbedömning av berättelsernas tydlighet, längd, logik och detaljrikedom. Berättelserna måste även stödjas av övrig bevisning, så kallad stödbevisning.

Målsäganden och mannen är överens om händelseförloppet från den gemensamma sittningen till att de tagit följe hem. Sedan går deras berättelser isär. Enligt målsäganden gör mannen upprepade försök till samlag och sexuella närmanden under hela natten. Mannen menar däremot att de endast sovit.

Tingsrätten skrev i sin dom att målsäganden gett ett trovärdigt uttryck och att hennes uppgifter är tillförlitliga. Den sammantagna stödbevisningen, bestående av vittnesmål och journalanteckningar, anses också tala för att det som målsäganden har berättat är riktigt. Mannens förklaringar till de olika uppgifter som lagts fram i målet bedöms som mindre trovärdiga och sannolika. Hans berättelse anses vara motbevisad av den övriga utredningen. Därmed har tingsrätten lagt målsägandens berättelse till grund för sin bedömning.

Hovrätten skriver i sin dom att prövningen som den har gjort av bevisningen och de rättsliga frågorna har lett till att hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömningar i frågorna om skuld, brottsrubricering, straffmätning och påföljdsval. Samtliga domare är eniga.